Contact

Vragenlijst impact coronavirus

Economische impact van het coronavirus: invullen online vragenlijst

Oproep vanuit de Toerisme Alliantie Friesland (TAF)!

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) wil in kaart brengen welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers. Hierdoor kan de TAF zich nog beter inzetten voor de ondernemers en het herstel van de Friese gastvrijheidseconomie bespoedigen.

De TAF heeft samen met het European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl) van NHL Stenden Hogeschool een online vragenlijst opgesteld. Deze is grotendeels gebaseerd op een vergelijkbaar onderzoek in de provincie Zeeland (met toestemming). Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem. Alleen het ETFI heeft toegang tot de resultaten en gaat uiteraard zorgvuldig met de gegevens om. De eindrapportage zal zowel resultaten voor deelsectoren als voor de gehele sector bevatten. Gegevens zullen niet herleidbaar zijn naar individuele bedrijven.

Wij willen de gevolgen graag zo vroegtijdig in beeld hebben. Daarom vragen wij u om de vragenlijst zeer snel in te vullen: voor maandag 20 april, 12:00

Klik hier om de vragenlijst te openen (opent in nieuw tabblad).

Mogelijk krijgt u via diverse kanalen een oproep tot het invullen van deze vragenlijst. Vult u de vragenlijst aub één keer in.

Namens de TAF, hartelijk dank voor uw medewerking en veel sterkte gewenst in deze uitzonderlijke tijden.
Heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek? Neem dan a.u.b. contact op met Marjan Soepboer, secretaris van de TAF via (e.) marjansoepboer@ynbusiness.nl / (t.) 06 2162 5681

Specialist in
Marjan Soepboer
Marjan SoepboerSectorspecialist Recreatie & Toerisme