Contact

Tegemoetkoming Vaste Lasten (MKB & ZZP)

TVL voor starters (niet meer aan te vragen)

Ondernemers die in de corona-tijd gestart zijn met hun onderneming kwamen niet altijd in aanmerking voor coronasteun. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor starters open te stellen. Deze TVL startersregeling is voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021.

Voorwaarden Startersregeling Q4 2021:

Voorwaarden Startersregeling Q1 2022:

De regeling was aan te vragen via RVO (Q4 2021 en Q1 2022) en stond open van 7 juni tot 2 augustus 17.00u.


Op deze pagina vindt u de volgende informatie over de TVL:


TVL Q1 2022 (niet meer aan te vragen)

De TVL wordt verlengd voor de maanden januari, februari en maart 2022. De voorwaarden zullen nagenoeg gelijk zijn aan de voorwaarden van TVL Q4 2021. Het minimale omzetverlies wordt deze periode wel weer verhoogd naar 30%.


TVL Q4 2021 (voorheen: Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN))

Door de (gedeeltelijke) sluiting van verschillende sectoren, lopen ondernemers inkomsten mis. Om hierin tegemoet te komen, wordt de TVL Q4 2021 in het leven geroepen. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten per sector en een subsidiepercentage van 85%. De TVL is vanaf 20 december 8.00u aan te vragen de site van het RVO.

Update 1 februari: Ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen (Q4 2019 of Q1 2020), kunnen toch TVL Q4 2021 aanvragen. Zij kiezen dan Q3 2020 als referentieperiode. Aanvragen is mogelijk tot 11 februari 2022 17.00u.

De voorwaarden zijn:


Tijdens de persconferentie van 12 november maakte het kabinet bekend dat er een nieuw steunpakket komt. De Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de TVL Q4 2021. Meer lezen over het nieuwe steunpakket? Klik dan hier. Na de persconferentie van 26 november is bekend geworden dat de TVL aangepast zal worden.


TVL Q2 2021

TVL Q2 2021 staat open tot 20 augustus 17.00u en is aan te vragen via RVO. De voorwaarden zijn:


Hoofdactiviteit

Bij niet alle ondernemers is de hoofdactiviteit van de onderneming juist geregistreerd in het Handelsregister. Dit kan komen omdat de activiteiten van het bedrijf veranderd zijn, of omdat de nevenactiviteit eigenlijk de hoofdactiviteit is. Als een ondernemer kan bewijzen dat de onderneming een andere hoofdactiviteit had dan op 15 maart 2020 geregistreerd stond bij het Handelsregister, dan kan er bezwaar aangetekend worden tegen de TVL van Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021.

In de volgende gevallen kan de TVL toegekend worden aan een andere hoofdactiviteit:

  • Uw nevenactiviteit in het Handelsregister op 15 maart 2020 was feitelijk uw hoofdactiviteit en dit kunt u bewijzen;
  • Uw hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.

U kunt dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken. Na positieve beoordeling van het bezwaar ontvangt u TVL voor de aangepaste hoofdactiviteit, of wordt het verschil met de TVL die u al ontvangen heeft verrekend. Dit geldt ook voor aanvragen voor TVL Q1 2021. Voor volgende TVL-periodes geldt de aangepaste hoofdactiviteit ook. U hoeft dan niet opnieuw in bezwaar.

Lees meer hierover op de site van RVO.


TVL Q1 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten zal ook in 2021 aan te vragen zijn via het RVO. De TVL Q1 2021 is voor mkb-bedrijven niet meer aan te vragen. niet-mkb-bedrijven (met meer dan 250 werknemers) hebben tot 10 juni 17.00u om een aanvraag in te dienen.

De basis van de TVL blijft hetzelfde; er moet sprake zijn van een minimaal omzetverlies van 30%, de vaste lasten moeten minimaal €3000 bedragen (op basis van berekening) en het bedrijf moet voor 15 maart ingeschreven staan bij de KvK. Wel zijn er, door de verzwaarde lockdown en verplichte sluiting van winkels, een aantal wijzigingen in de TVL ten opzichte van de TVL in 2020:

 


Opslagen


Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)

De VLE is een aparte regeling voor ondernemers in de evenementenbranche. Deze moet apart van de TVL aangevraagd worden en er gelden andere voorwaarden voor. De VLE Q1 2021 gaat waarschijnlijk in maart open.

LET OP: U kunt alleen een aanvraag voor de VLE Q4 2020 doen als u een servicebericht van RVO ontvangen heeft. Deze worden automatisch verzonden naar ondernemers die TVL in de maanden juni t/m september 2020 hebben ontvangen en mogelijk voldoen aan de overige voorwaarden. Deze aanvraag kunt u doen van 18 februari 12.00u tot 18 maart 17.00u. Als u voldoet aan alle voorwaarden, maar geen bericht ontvangen heeft, dan neemt u contact op met RVO.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Kijk voor meer informatie op de site van het RVO.


TVL Q4 2020 (niet meer aan te vragen)

Op 28 augustus heeft de overheid een derde steunpakket gepresenteerd. Daarin werd bekend gemaakt dat de TVL verlengd wordt tot en met juni 2021. Wel worden er enkele aanpassingen in de regeling gemaakt. De TVL voor oktober 2020 t/m december 2020 is aan te vragen vanaf 25 november 12.00u via de site van RVO.

Lees meer over de TVL op de site van de Rijksoverheid.

 


Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die vanwege de sluiting niet meer te gebruiken zijn. Ook hebben zij geïnvesteerd in een corona-veilige manier van open gaan en werken. Er komt daarvoor een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren. Het gaat om een opslag op de TVL van 2,8% van de omzetderving, met een maximum van €20.160,-. Deze opslag wordt automatisch berekend en verrekend met het aanvragen van de TVL. De TVL kan vanaf eind november aangevraagd worden bij de RVO.
De voorwaarden zijn:


TVL 1.0 (niet meer aan te vragen)

De overheid heeft op 20 mei een tweede pakket regelingen bekend gemaakt om ondernemers te steunen in tijde van de Corona-crisis. Een aantal regelingen zijn verlengd, maar er zijn ook een aantal nieuwe regelingen ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie.

Een van de nieuwe regelingen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze subsidie is een eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor de periode juni t/m september 2020. De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is in deze lijst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Hieronder vindt u de volgende onderdelen terug:


Aanvragen

De TVL is vanaf dinsdag 30 juni 2020 12.00u aan te vragen. De regeling sluit op 30 oktober 2020 om 17.00u. De TVL is aan te vragen op de site van het RVO.

Voor wie is de TVL?

Kijk hier voor de overige voorwaarden.

Berekening van de TVL

Als u aan de voorwaarden van de TVL voldoet, ontvangt u minimaal €1000 en maximaal €50.000. De subsidie wordt als volgt berekend:
TVL-subsidie = normale omzet x omzetverlies (%) x aandeel vaste lasten (%) x 50%

Is de uitkomst van deze berekening lager dan €1000? Dan ontvangt de onderneming het minimumbedrag van €1000. Binnen 8 weken volgt een besluit op de aanvraag. Na verlening van de subsidie wordt een eenmalig voorschot op de subsidie verleend. Dit voorschot bedraagt 80%.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wat moet u klaarleggen als u een aanvraag gaat doen?

De TVL is online aan te vragen. U dient dit zelf te doen. Leg alvast de volgende zaken klaar:

Zaken om rekening mee te houden

 

Dit overzicht (laatste update: 15 juni 2022) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.