Contact

Tegemoetkoming Vaste Lasten (MKB & ZZP)

Op 28 augustus heeft de overheid een derde steunpakket gepresenteerd. Daarin werd bekend gemaakt dat de TVL verlengd wordt tot en met juni 2021. Wel worden er enkele aanpassingen in de regeling gemaakt.

Lees meer over de TVL op de site van de Rijksoverheid.


De overheid heeft op 20 mei een tweede pakket regelingen bekend gemaakt om ondernemers te steunen in tijde van de Corona-crisis. Een aantal regelingen zijn verlengd, maar er zijn ook een aantal nieuwe regelingen ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie.

Een van de nieuwe regelingen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze subsidie is een eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor de periode juni t/m september 2020. De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is in deze lijst. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Op deze pagina vindt u de volgende onderdelen terug:


Aanvragen

De TVL is vanaf dinsdag 30 juni 2020 12.00u aan te vragen. De regeling sluit op 30 oktober 2020 om 17.00u. De TVL is aan te vragen op de site van het RVO.

Voor wie is de TVL?

Kijk hier voor de overige voorwaarden.

Berekening van de TVL

Als u aan de voorwaarden van de TVL voldoet, ontvangt u minimaal €1000 en maximaal €50.000. De subsidie wordt als volgt berekend:
TVL-subsidie = normale omzet x omzetverlies (%) x aandeel vaste lasten (%) x 50%

Is de uitkomst van deze berekening lager dan €1000? Dan ontvangt de onderneming het minimumbedrag van €1000. Binnen 8 weken volgt een besluit op de aanvraag. Na verlening van de subsidie wordt een eenmalig voorschot op de subsidie verleend. Dit voorschot bedraagt 80%.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wat moet u klaarleggen als u een aanvraag gaat doen?

De TVL is online aan te vragen. U dient dit zelf te doen. Leg alvast de volgende zaken klaar:

Zaken om rekening mee te houden

 

Dit overzicht (laatste update: 31 augustus 2020) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.