Contact

Wat houdt de Voucherregeling MKB Fryslân in?

Financiering

Update april 2021:

Let op: het resterende budget is enkel voor het onderdeel bedrijfsontwikkeling. Het plafond voor HR is op dit moment bereikt. Op dit moment zijn wij bezig met het beoordelen van de aanvragen die zijn ingediend. Er is een kans dat er nog aanvragen worden afgewezen. Het is daarom nog mogelijk om een aanvraag in te dienen.


Op 8 december 2020 is de voucherregeling voor de komende drie jaar vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Vanaf 4 januari 2021 kunnen ondernemers de nieuwe voucherregeling aanvragen via SNN. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onder andere strategisch advies wat betreft bedrijfsontwikkeling, innovatie, verduurzaming en het om- en bijscholen van personeel (en ondernemer!) . Voor scholingsactiviteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt, kan per aanvraag maximaal €5.000,- aan subsidie worden verstrekt (was maximaal €2.500,-). Ook moeten de subsidiabele kosten (voor alle onderdelen) inmiddels minimaal € 1.000,- bedragen.

Subsidie Voucher MKB Fryslân
Bent u een Friese MKB ondernemer en wilt u groeien, innoveren, ontwikkelen en/of strategische HR stimuleren?  Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen. De voucherregeling MKB Fryslân biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten.

Informatie over de subsidieregeling
De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. Er is subsidie voor externe dienstverlening op o.a. het gebied van de circulaire economie, digitalisering, vitaliteit van werknemers en de het inspelen op krapte op de arbeidsmarkt.

De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op bijvoorbeeld het laten opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan, businessplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. Sinds april 2020 is er i.v.m. de coronacrisis ook de mogelijkheid in de voucherregeling om uw personeel om- of bij te scholen.

Subsidiebedrag
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal € 250,- en maximaal € 2.500, -. U kunt maximaal twee de keer de voucher aanvragen voor verschillende activiteiten.

Aanvragen
U kunt de Voucher aanvragen bij SNN. U vindt op de website van het SNN verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie. Wat u in ieder geval nodig heeft is een offerte van de dienstverlener. Let op: verplichtingen mogen nog niet zijn aangegaan!

Durf te vragen
Heeft u inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling dan kunt u terecht bij Ynbusiness. Zo zijn er ook andere subsidies en regelingen beschikbaar, zoals een subsidie voor internationaal marktonderzoek en marktontwikkeling, voor verduurzamen en/of voor organisatie- en business-model-innovatie.

Wij komen graag bij u langs om (kosteloos en onafhankelijk) met u de mogelijkheden te verkennen en u op weg te helpen met vervolgstappen. Interesse? Neem dan contact op via info@ynbusiness.nl of bel ons op 058-7600500.

Heeft u een specifieke vraag?

Vraag het vrijblijvend
aan een sectorspecialist

Vraag het ons
Specialist in
Arjen Schol
Arjen ScholThemaspecialist FinancieringNeem contact op
Dennis Carton
Dennis CartonProgrammamanager, Sectorspecialist IndustrieNeem contact op