Contact

Ondernemersimpuls Fryslân

Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om een lening via het OndernemersImpuls Fryslân aan te vragen.


Op 16 februari 2021 is door Gedeputeerde Staten besloten om het OndernemersImpuls Fryslân te verlengen tot en met 31 december 2021. Van de €2 miljoen die beschikbaar is gesteld, is nog €1,4 miljoen over.

De voorwaarden van het Ondernemersimpuls Fryslân blijven ongewijzigd. U kunt een aanvraag indienen via deze pagina.


Vanaf 17 augustus is het mogelijk om een lening aan te vragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. Lees hier het persbericht (opent in nieuw tabblad).

Ondernemersimpuls Fryslân

Bent u ondernemer, gevestigd in Fryslân en heeft u door het Coronavirus een financieringsvraagstuk dat u niet ingevuld krijgt via reguliere financieringsmogelijkheden? Dan biedt de Provincie Fryslân samen met Ynbusiness en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) mogelijk een oplossing in de vorm van Ondernemersimpuls Fryslân.

Ondernemersimpuls Fryslân verstrekt leningen tussen € 50.000 en € 250.000 aan het Friese micro- en kleinbedrijf die door het coronavirus een financieringsvraagstuk hebben. Hieronder vallen ondernemingen tot 50 werknemers en tot een omzet van 10 miljoen euro voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen en alle sectoren met uitzondering van primair agrarisch en vastgoed.

Voorwaarden

Van belang is dat u in de periode voorafgaand aan het coronavirus een financieel gezonde onderneming was en dat ook aan kunt tonen. Dit in combinatie met een vooruitzicht waaruit blijkt dat u de lening terug kunt betalen maakt dat u als onderneming in aanmerking komt voor de lening van Ondernemersimpuls Fryslân. De lening is bedoeld om uw onderneming een impuls te geven en kan/mag daarom niet ingezet worden om andere schulden af te lossen.

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen wij de volgende criteria hanteren:

Veelgestelde vragen, aanleverspecificaties en andere informatie

Op de site van Ondernemersimpuls Fryslân vindt u meer informatie. Zo kunt u daar de antwoorden op de meest gestelde vragen vinden, net als een lijst met de aanleverspecificaties.

Aanvraag

Op de site van Ondernemersimpuls Fryslân kunt u een aanvraag doen via de daarvoor bestemde aanvraagmodule. De FOM behandelt en beoordeelt deze aanvragen. Gepoogd wordt om de aanvraag binnen 7 tot 10 werkdagen te verwerken.

Heeft u vragen over de voorwaarden, de procedure of uw aanvraag? Neem dan contact op via info@ondernemersimpuls.frl of bel naar 058-7600500.