Contact

Lok op 1 (Herstelpakket Provincie Fryslân)

Update 18 maart 2021:

De provincie Fryslân heeft een tweede herstelpakket gepresenteerd. Het pakket bedraagt €10 miljoen en het betreft weer een breed pakket voor mkb, gastvrijheidseconomie, cultuur en leefbaarheid. Bekijk hier het bestand met de extra corona-maatregelen. Op 21 april wordt dit pakket besproken in Provinciale Staten.

Lees hier, op de site van de provincie, meer over het tweede herstelpakket.


De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Het steunpakket is in deze infographic weergegeven. Hieronder vindt u meer informatie per regeling.


Anderhalvemeter regeling gastvrijheidseconomie

Deze subsidie is voor ondernemers in de toeristische sector en horeca die noodzakelijke aanpassingen hebben gedaan in hun bedrijf om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Voor bijvoorbeeld de investering in materiaal en inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Vanaf 13 juli is de regeling open en deze is aan te vragen via de site van SNN.

Update 31 maart: De regeling is verlengd tot 1 oktober 2021 (dit was 1 april 2021). Aanvragen is dus nog steeds mogelijk via SNN.

Update 26 oktober: Met ingang van 26 oktober zijn de volgende wijzigingen in werking getreden:

 

De oorspronkelijke voorwaarden zijn:

De gehele regeling is te vinden op de site van SNN. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.

Voor de volledige toelichting omtrent de anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector, vindt u hieronder een webinar met stap-voor-stap uitleg omtrent het indienen van de aanvraag. De toelichting wordt gegeven door Marjan Soepboer en Arjen Schol sectorspecialisten bij Ynbusiness.

De PDF van de webinar vindt u hier: PDF Webinar VTE anderhalvemeter regeling


Innovatiematrix (niet meer aan te vragen)

Update 10 november: Aanvragen is niet meer mogelijk, de inschrijftermijn is afgelopen.

Een ondernemer kan subsidie aanvragen voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart. Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerkers van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft. De subsidie bedraagt €2500 en is vanaf 8 oktober (t/m 6 november) aan te vragen.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Nieuwe economie challenge (niet meer aan te vragen)

Update 16 november: De regeling is vol en is daarom niet meer aan te vragen.

Organisaties die een innovatief idee (verder) willen ontwikkelen tot een innovatief product, procedé of dienst, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €10.000. De subsidie is vanaf 8 oktober (tot 1 februari 2021) aan te vragen.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Toekomstgericht investeren (niet meer aan te vragen)

Update 16 november: De regeling is vol en is daarom niet meer aan te vragen.

Met de regeling ‘toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €15.000 per project. De subsidie is aan te vragen vanaf 8 oktober 2020 en de aanvraagperiode sluit 31 januari 2021.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing (niet meer aan te vragen)

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op, de regeling wordt niet verlengd. Er is nog wel budget beschikbaar vanuit de voucherregeling (alleen MKB, subsidiepercentage is 50%, maximaal subsidiebedrag is €2500,-).

Vanaf 1 september is de subsidieregeling arbeidsmarktscholing aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die willen investeren in scholing en kennis van werkgevers en werknemers. Deze regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten, met een maximumbedrag van €4000. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Subsidieregeling Stageplaatsen (niet meer aan te vragen)

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op.

Vanaf 1 september is de subsidieregeling stageplaatsen aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die een stageplaats beschikbaar stellen voor een stagiair. Deze regeling kan ingezet worden voor het begeleiden van de student, materiaal dat nodig is of voor de stagevergoeding. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Anderhalvemeter-regeling maatschappelijke sector (niet meer aan te vragen)

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen (zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel). De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door Streekwurk. De subsidie bedraagt 75% van de gemaakte kosten met een maximum van €1500. Voorwaarden van de regeling zijn:

De volledige tekst van de regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijk sector Fryslân’ leest u via deze link.


Stimuleringsbijdrage extra sportactiviteiten (niet meer aan te vragen)

Update 10 juli: De regeling is vol en er kan geen bijdrage meer aangevraagd worden.

De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren (leden en niet-leden) van sportverenigingen deze zomer in beweging (kunnen) blijven en stelt daarom een stimuleringsbijdrage beschikbaar. Friese sportverenigingen die deze zomer extra sport- en beweegactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren (leden en niet-leden) kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 500,-.

Aanvragen kan vanaf 6 juli 12.00u tot 2 augustus 17.00u. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de bijdrage op de site van Sport Fryslân. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.