Contact

Lok op 1 (Herstelpakket Provincie Fryslân)

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Het steunpakket is in deze infographic weergegeven. Hieronder vindt u meer informatie per regeling.

 


Anderhalvemeter regeling gastvrijheidseconomie

Deze subsidie is voor ondernemers in de toeristische sector en horeca die noodzakelijke aanpassingen hebben gedaan in hun bedrijf om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Voor bijvoorbeeld de investering in materiaal en inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Vanaf 13 juli is de regeling open en deze is aan te vragen via de site van SNN.

Voorwaarden zijn:

De gehele regeling is te vinden op de site van SNN. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.

Stimuleringsbijdrage extra sportactiviteiten

Update 10 juli: De regeling is vol en er kan geen bijdrage meer aangevraagd worden.

De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren (leden en niet-leden) van sportverenigingen deze zomer in beweging (kunnen) blijven en stelt daarom een stimuleringsbijdrage beschikbaar. Friese sportverenigingen die deze zomer extra sport- en beweegactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren (leden en niet-leden) kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 500,-.

Aanvragen kan vanaf 6 juli 12.00u tot 2 augustus 17.00u. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de bijdrage op de site van Sport Fryslân. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.

Overige regelingen

Aan de andere regelingen wordt nog hard gewerkt. Doel is om deze eind augustus goedgekeurd te hebben, waarna de regelingen hopelijk half september open zullen gaan.