Contact

Gemeente Leeuwarden roept op tot gebruik DALO-systeem

De gemeente Leeuwarden heeft in september 2017 het DALO-systeem voor bedrijven en organisaties opengesteld voor inschrijving. Het DALO-systeem is een DAtabase waarin LOkale Ondernemers zich kunnen inschrijven. Het doel achter de database is dat de gemeente meer bekend raakt met lokale ondernemers en wat zij te bieden hebben. De gemeente kan voorafgaand aan een onderhandse aanbesteding het DALO-systeem raadplegen voor geschikte lokale ondernemers en deze uitnodigen tot het indienen van een offerte. De verwachting is dat op deze manier de lokale economie en werkgelegenheid positief worden beïnvloed.

Sinds de lancering van DALO hebben veel Leeuwarder ondernemers zich al ingeschreven, maar de gemeente Leeuwarden vraagt nogmaals aan ondernemers om zich in te schrijven. Hieronder de oproep van de gemeente:

Voorwaarden voor de inschrijving in DALO

Het bedrijf/de organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Enkel een lokaal bedrijf kan zich in het DALO-systeem inschrijven. Er moet een vestiging zijn van het bedrijf/de organisatie binnen de gemeente Leeuwarden.  Bij het invullen van de vragenlijst wordt naar het adres van die vestiging gevraagd. Dit kan en mag afwijken van het adres van de hoofdvestiging, die bij KvK staat geregistreerd.

Er moet een legitiem product of dienst geleverd worden.

Proces van inschrijving

Het bedrijf/de organisatie is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en voor de gegevens die zij invoert en voor het up-to-date houden van de gegevens. Bij het invullen wordt aangegeven welke velden verplicht zijn met een * en welke optioneel zijn. De gemeente toetst de inschrijving of voldaan is aan de voorwaarden. Na de toetsing stuurt de gemeente een bevestigingsmail naar de organisatie. Het inschrijvingsformulier is te benaderen via www.leeuwarden.nl/nl/dalo. Voor eventuele aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen aan: economischezaken@leeuwarden.nl

Gebruik door de gemeente

De gemeente plaatst de lijst van geaccepteerde inschrijvers op haar Intranet.

Elke persoon, die werkzaam is bij de gemeente, heeft toegang tot Intranet en kan daarmee de lijst raadplegen. Wij raden u aan slechts (openbare) gegevens voor uw bedrijf te gebruiken.

Een werknemer binnen de gemeente Leeuwarden, die een inkoop of aanbesteding moet verzorgen en de procedure voor een (enkelvoudige of meervoudig) onderhandse aanbesteding volgt, raadpleegt de lijst. Indien er één of meer bedrijven op de lijst staan, die het gevraagde product of dienst kunnen leveren, wordt minimaal één lokaal bedrijf uit te lijst gekozen voor het opvragen van een offerte. De gemeente houdt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken.

Algemene voorwaarden

Hogere wetgeving gaat voor de gemeentelijke regelgeving. Zo wordt een openbare Europese aanbesteding gedaan, wanneer de Europese Richtlijn voor overheidsinstellingen geldt. DALO wordt dan niet geraadpleegd. Daarnaast blijven de algemene regels voor inkoop en aanbesteding van kracht.

Privacy statement

De gemeente levert een inspanningsverplichting om uw privacy te garanderen. Verstrekte gegevens worden door de gemeente alleen gebruikt voor het omschreven doel in de inleiding. De gemeente kan een overzicht van alle ingeschreven bedrijven op de externe website van de gemeente plaatsen, die voor iedereen toegankelijk is.

Tot slot

Door het inschrijven van uw bedrijf/organisatie geeft u er blijk van kennis te hebben genomen van bovenstaande (algemene) voorwaarden, hiermee akkoord te gaan en deze onverkort te respecteren. Indien u de inschrijving wilt wijzigen is een digitaal formulier hiervoor beschikbaar op de website van de gemeente.