Contact

Fries Innovatie Ecosysteem

Friesland kent een aantal sterke sectoren die succesvol zijn en goed aansluiten bij de Friese samenleving. Het Innovatiepact Fryslân stelt dat een open actiegericht netwerk en sterke verbinding tussen deze sectoren innovatie stimuleert en versterkt. Deze versterking wordt bereikt door de ontwikkeling van sterke netwerksystemen. Deze netwerkstructuur heeft gelaagdheid, van open tot exclusief en bestaat op de snijvlakken van de diverse kennis en bedrijfsnetwerken. Wij nodigen ondernemers graag uit om na te denken over de netwerken waar zij binnen kunnen excelleren. Voor meer informatie gaat u naar de website van het IPF.