Contact

Studium Generale: Standard Operating Procedures voor de veehouderij (Leeuwarden)

donderdag 28 februari Vanuit het netwerk

Hoe kun je het management verbeteren?
Ter afsluiting van het Horizon 2020 project 4D4F (Data Driven Dairy Decisions for Dairy Farmers) organiseert het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming een studium generale. Om het management op melkveebedrijven bewust te verbeteren en om calamiteiten bij personeelsuitval makkelijker op te vangen wordt protocollair werken steeds belangrijker. Deze protocollen, ook wel Standard Operating Procedures (SOP) genoemd, komen niet vanzelf tot stand. In het studium generale wordt  het proces van het bedrijfsspecifiek maken van SOP toegelicht en ervaringen uit de praktijk worden gedeeld en bediscussieerd.

Op 28 februari van 10.00u tot 12.00u organiseert het lectoraat Herd Management en Smart Dairy Farming een studium generale. Locatie is het Auditorium Van Hall Larenstein (Agora 1 te Leeuwarden).

Programma:
10:00   Opening – door voorzitter Gelein Biewenga (Van Hall Larenstein)
10.05    Hoe zijn SOP’s gemaakt in het 4D4F project – door Kees Lokhorst (Van Hall Larenstein)
10.25    Verandert het werk van de AB Vakwerk bedrijfsverzorger bij gebruik van SOP’s – door Pieter van der Valk (AB Vakwerk)
10:45   Begeleiden veehouders (melkvee, geiten, schapen) om SOP’s in bedrijfsvoering in te passen – door Jef Aernouts (Farmdesk, Wim Govaers Advies)
11.05    Bewustwording & training met Serious Gaming – door Johan van der Meulen (8D-Games)
11.25    Demonstratie Van Hall Larenstein webservice voor SOP’s – door Jan Brouwer (Van Hall Larenstein)
11.35    Discussie – door Gelein Biewenga
11.55    Afsluiting – door Gelein Biewenga

Aanmelden kan via deze link. Deelname is gratis.

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Workshop: ‘De basis van Intellectueel Eigendom’ (Leeuwarden)

Deze workshop wordt georganiseerd door de RVO.
Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw technisch product of nieuwe techniek? Tijdens deze workshop op maandag 9 september leert u wat IE is, in welke fasen van uw innovatieproces u IE gebruikt en hoe u met IE tijd en geld kunt besparen.

 

maandag 09 september Vanuit het netwerk
Workshop: ‘Slim omgaan met kennis bij samenwerken’ (Assen)

Deze workshop wordt georganiseerd door de RVO.
Op donderdag 19 september wordt de workshop 'Slim omgaan met kennis bij samenwerken' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst leert u o.a. dat een goede voorbereiding samenwerken makkelijker maakt bij innovatieve trajecten.

 

donderdag 19 september Vanuit het netwerk