Contact

Inspelen op ontwikkelingen in de metaalsector

dinsdag 19 juni Vanuit het netwerk

Hoe speel ik in op het tekort aan personeel in de metaalsector? Deze vraag is regelmatig aan de orde gekomen in de gesprekken die Wiebe van der Veen namens het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) in de afgelopen maanden met ondernemers in de metaalsector heeft gevoerd. Ook onderwerpen als vergrijzing, procesoptimalisatie, automatisering, subsidies, financiering, strategische keuzes voor de toekomst kwamen aan de orde. Al deze onderwerpen (en meer!) komen aan de orde in een bijeenkomst op dinsdag 19 juni. Het KEI-NOF nodigt u daar graag voor uit.

Datum: dinsdag 19 juni

Tijd: 16.00 uur

Plaats: Solidd ( Solcamastraat 22, 9262 ND Sumar)

In de regio Noordoost Fryslân zijn bijna 200 metaalbedrijven actief. Daarvan heeft Wiebe van der Veen er in de afgelopen maanden bijna 60 gesproken. Daarnaast heeft hij contact gehad met een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de metaalsector: onderwijs, overheid, brancheorganisaties, YnBusiness, banken, Innovatie Cluster Drachten, Innovatiehuis Drachten.

Doel van de bijeenkomst op 19 juni is om de vraagstukken in de sector te presenteren, maar ook aan te geven welke mogelijke oplossingen we zien en welke projecten we daarvoor willen starten. De 19e vindt op dezelfde locatie en tijdstip een bijeenkomst voor bouw- en bouwgerelateerde bedrijven uit Noordoost Fryslân plaats. We openen gezamenlijk en sluiten beide sessies ook weer samen af met een lezing door Guido Thys, een bedrijfsrondleiding en een buffet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wiebe van der Veen van het KEI-NOF (06-15240758 / wiebe@keinof.nl).

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Innovatiedag 2019: Dág, onkruid! (Valthermond)

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, Wageningen University & Research en Sensus, alweer haar derde Innovatiedag, met het thema: Dág, onkruid!

 

dinsdag 28 mei Vanuit het netwerk
Symposium: Digitaal Ondernemen (Leeuwarden)

Wilt u als ondernemer inspelen op de kansen die digitalisering biedt? En kunt u wel wat hulp gebruiken met innoveren of bij concrete digitale uitdagingen? Kom dan op 3 juni naar NHL Stenden voor het symposium Digitaal Ondernemen. Deskundige ondernemers, intermediairs, lectoren, studenten én subsidie-experts zijn hier aanwezig om uw organisatie te helpen met (verdere) digitalisering!

 

maandag 03 juni Vanuit het netwerk