Contact

Inspelen op ontwikkelingen in de metaalsector

dinsdag 19 juni Vanuit het netwerk

Hoe speel ik in op het tekort aan personeel in de metaalsector? Deze vraag is regelmatig aan de orde gekomen in de gesprekken die Wiebe van der Veen namens het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) in de afgelopen maanden met ondernemers in de metaalsector heeft gevoerd. Ook onderwerpen als vergrijzing, procesoptimalisatie, automatisering, subsidies, financiering, strategische keuzes voor de toekomst kwamen aan de orde. Al deze onderwerpen (en meer!) komen aan de orde in een bijeenkomst op dinsdag 19 juni. Het KEI-NOF nodigt u daar graag voor uit.

Datum: dinsdag 19 juni

Tijd: 16.00 uur

Plaats: Solidd ( Solcamastraat 22, 9262 ND Sumar)

In de regio Noordoost Fryslân zijn bijna 200 metaalbedrijven actief. Daarvan heeft Wiebe van der Veen er in de afgelopen maanden bijna 60 gesproken. Daarnaast heeft hij contact gehad met een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de metaalsector: onderwijs, overheid, brancheorganisaties, YnBusiness, banken, Innovatie Cluster Drachten, Innovatiehuis Drachten.

Doel van de bijeenkomst op 19 juni is om de vraagstukken in de sector te presenteren, maar ook aan te geven welke mogelijke oplossingen we zien en welke projecten we daarvoor willen starten. De 19e vindt op dezelfde locatie en tijdstip een bijeenkomst voor bouw- en bouwgerelateerde bedrijven uit Noordoost Fryslân plaats. We openen gezamenlijk en sluiten beide sessies ook weer samen af met een lezing door Guido Thys, een bedrijfsrondleiding en een buffet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wiebe van der Veen van het KEI-NOF (06-15240758 / wiebe@keinof.nl).

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Symposium: Duurzame, Milde Processing (Leeuwarden)

Van Hall Larenstein nodigt u uit op woensdag 17 oktober 2018, van 10:00 - 16:30 uur, voor het symposium 'Milde & duurzame zuivel processing' ter gelegenheid van de opening van het Food Application Centre for Technology, het FACT. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal of en hoe de zuivelindustrie op een milde wijze (uitleg ‘milde wijze’) duurzaam verkregen producten kan produceren die voldoen aan de steeds sterker wordende consumentenwens van “natuurlijk, vol van smaak, gezond en veilig”.

 

woensdag 17 oktober Vanuit het netwerk
Seminar: Goede start met de belastingdienst (Leeuwarden)

Op donderdag 18 oktober wordt de seminar 'goede start met de belastingdienst' georganiseerd. Vanaf 19.00u wordt u geïnformeerd over bijvoorbeeld inkomstenbelasting, btw en aangifte doen.

 

donderdag 18 oktober Vanuit het netwerk