Contact

Informatiebijeenkomst Waddenfonds

maandag 13 februari Vanuit het netwerk Financiering

Het Waddenfonds organiseert op 13 februari 2023 twee informatiebijeenkomsten in Friesland over twee nieuwe subsidieregelingen voor ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden. Heeft u een project dat een impuls geeft aan de ecologie en/of een duurzame ontwikkeling van de economie in het Waddengebied, dan kunt u zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Mocht u een subsidieaanvraag overwegen voor uw project, passend binnen één van de beide regelingen, dan bent u van harte welkom bij onze informatiebijeenkomsten. Daarin wordt voorlichting gegeven over de subsidievoorwaarden en toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met subsidiespecialisten van het Waddenfonds. Tijdens deze speeddates kunt u specifieke vragen stellen over de regeling in relatie tot uw project. Verder is er de mogelijkheid voor het volgen van een workshop Subsidie aanvragen bij het Waddenfonds.

SPEEDDATES
U kunt in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds uw plannen alvast toetsen in een speeddate. Deze zijn ’s morgens van 10.30 tot 12.00 uur, ’s middags tussen 15.30 en 17.00 uur. Aanmelding is noodzakelijk! Kijk na aanmelding in uw mailbox voor de bevestigingslink. Mocht u de link daar niet zien, check dan de spambox.

DATUM, TIJD EN LOCATIE
Op maandag 13 februari worden twee bijeenkomsten georganiseerd op twee verschillende locaties en tijdstippen:
9.00 – 12.00 uur: Dokkum
–> Theater Sense (Adres: Hogedijken 18-2)
14.00 – 17.00 uur: Arum
–> Herberg De Gekroonde Leeuw (Adres: Sytzamaweg 15)

PROGRAMMA 
9.00 / 14.00 uur – Inloop en ontvangst
9.30 / 14.30 uur – Informatiebijeenkomst STUW ’23 en BLI
10.15 / 15.15 uur – Pauze
10.30 / 15.30 uur – Workshop Subsidie Aanvragen / Speeddates

Het gaat om de volgende subsidies:

1. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’23)
De regeling is bestemd voor projecten die bijdragen aan één van de acht thema’s van het Waddenfonds:

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht en geluid
  • Duurzame recreatie en toerisme
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame Waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

Per project kan maximaal € 1 miljoen subsidie worden aangevraagd. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. De indientermijn start in maart 2023.

2. Budget Lokale Innovaties (BLI)
Deze regeling is er voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, leefbaarheid en werkgelegenheid in het Waddengebied. Er kan maximaal € 50.000 per project worden aangevraagd. Het subsidieplafond van de regeling is € 500.000.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Waddenfonds.

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Circo Track gemeente Súdwest 3, 10 en 31 oktober

Driedaagse CIRCO workshop

 

dinsdag 03 oktober Vanuit het netwerk
Circulair
Leergang Circulaire Economie

Save the date voor de laatste Leergang Circulaire Economie!

 

woensdag 04 oktober Vanuit het netwerk