Contact

Groenlunch (Leeuwarden)

maandag 17 september Vanuit het netwerk

Op maandag 17 september organiseert de Friese Milieu Federatie een Groenlunch in de Johannes de Doperkerk in Leeuwarden. De lunch start om 11.45u , vanaf 12.00u begint de lezing van dr Cees-Jan Pen. Om 13.00u is de bijeenkomst afgelopen.

Duurzaam verstedelijken, lust of last?

Gedurende de economische crisis is de bouw van woningen en de aanleg van bedrijventerreinen bijna stilgevallen. Nu de crisis voorbij is trekken gemeenten oude plannen uit de kast en proberen het oude bouwtempo weer op te voeren. In de gemeente Leeuwarden worden in de nieuwe woonwijk Zuidlanden 3500 woningen ontwikkeld en bij Sneek en Joure zijn nieuwe bedrijventerreinen gepland. Toch is de wereld wel veranderd: de impact van klimaatverandering doet zich gelden, we willen van het aardgas af en burgers zijn steeds mondiger als het gaat om hun eigen woonomgeving. De vraag is of we verder moeten gaan met waar we voor de crisis zijn gebleven of is het verstandig om ons nu te heroriƫnteren gelet op de nieuwe opgaven.

Spreker

In 45 minuten neemt dr Cees-Jan Pen ons mee in de dilemma’s met betrekking tot het beter en duurzamer benutten van de bestaande bebouwde omgeving versus het snel realiseren van bouwambities en ruimte om te ondernemen en wonen in het weiland. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat Regionale Concurrentiekracht van Hogeschool Fontys in Eindhoven en deskundig op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Hij publiceert veelvoudig over dit onderwerp en schrijft columns in regionale media en Cobouw.

Aanmelding

In verband met de catering wordt verzocht u aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl. De lunch is geheel vegetarisch. Er is plek voor maximaal 80 deelnemers.

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Symposium: Toerisme Afsluitdijk (Kornwerderzand)

Op donderdagmiddag 17 januari 2019 wordt het symposium 'Toerisme Afsluitdijk, bestemming Nederland Waterland" georganiseerd. Om 13.00u start de bijeenkomst en om 16.00u wordt deze afgesloten met een netwerkborrel.

 

donderdag 17 januari Ynbusiness
International Green Week (Berlijn)

Van 18 tot en met 27 januari zal de International Green Week in Berlijn plaatsvinden.

 

vrijdag 18 januari Vanuit het netwerk