Contact

Financieringstafel Friesland

dinsdag 30 november Vanuit het netwerk Financiering

Het aanbod van financiering aan MKB-ondernemers en startups wordt steeds diverser en kan daardoor ook onduidelijk zijn voor ondernemers. Naast banken zijn er allerlei alternatieven, wat ondernemers meer mogelijkheden geeft, maar dat maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijker.

Om de toegang te vergemakkelijken, heeft het Ministerie van EZK de zogenoemde Financieringstafels in het leven geroepen. In Friesland is dat de Financieringstafel Friesland, die wordt georganiseerd door WaterCampus Leeuwarden en provincie Fryslân.

Landelijke brancheorganisaties, zoals NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering steunen het initiatief.

Voor innovatieve startups en doorgroeiers

Door de Financieringstafel Friesland wordt gezocht naar oplossingen voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. De Financieringstafel is gericht op groeifinanciering voor het MKB. Zo helpt de tafel innovatieve startups en doorgroeiers, met een financieringsvraag vanaf €100.000.

Financieringstafel Friesland faciliteert samenwerkingen tussen partijen in de regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer investeringsmaatschappijen, banken, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering. De drempel voor ondernemers moet zo verlaagd worden. Bedrijven melden zich voor financiering vaak als eerste bij banken. Op basis van door de banken opgestelde criteria kunnen deze financieringsaanvragen echter afgewezen worden. Banken lenen minder makkelijk geld uit, de wet verplicht hen ruimere buffers aan te houden.

Onder meer in antwoord hierop zijn er de laatste tijd tal van kapitaalverschaffers opgedoken zoals crowdfunding, private equity, informal investors, en participatiemaatschappijen. Met als gevolg dat starters of doorgroeiers wel veel meer keus hebben, maar vaak door de bomen het bos niet meer zien. Dit is jammer, aangezien deze bedrijven vaak goed in het ecosysteem van Friesland passen en kansrijk zijn.

Financiering via marktpartijen, kennis en netwerk

De Financieringstafel Friesland helpt MKB-ondernemers, die via hun de bank geen financiering krijgen, bij het vinden van financiering via marktpartijen. Daarnaast worden MKB-ondernemers geholpen met de kennis en het netwerk van de partijen die aan tafel zitten. Financiering kan worden verstrekt door verschillende soorten financiers, zoals banken, business angels, fondsen en crowd funding.

Een ander doel van de Financieringstafel is het versterken van het bestaande ecosysteem in Friesland. Door de unieke samenwerking tussen verschillende soorten financieringspartijen die met de financieringstafel wordt gerealiseerd, kunnen hun netwerken worden verbonden.

Voor meer informatie over de Financieringstafels of aanmelden, klik hier.

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Bijeenkomst EFRO 2021 – 2027: Eerste subsidie

Op maandag 4 juli (15:30 - 17:30 uur) vindt er een bijeenkomst plaats over het EFRO-programma en de vernieuwde valorisatie-regeling.

 

maandag 04 juli Vanuit het netwerk
Consultsessie Duitsland
Consultsessies: Vertegenwoordiging Duitsland

Op donderdag 14 juli organiseert World Trade Center Leeuwarden in samenwerking met partner TRANSFER.LC individuele consult gesprekken over Duitsland. Elk consult duurt 45 minuten en is kosteloos en ter oriëntatie.

 

donderdag 14 juli Vanuit het netwerk