Contact

Bijeenkomst EFRO 2021 – 2027: Eerste subsidie

maandag 04 juli Vanuit het netwerk Financiering

Hoe wordt onze regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving circulair, groener, gezonder en digitaler? En hoe spelen we samen in op de toekomst?

In Noord-Nederland wordt gezocht naar ondernemers met innovatieve ideeën en initiatieven die onze regio verder helpen. Samenwerken en kennis delen zijn daarbij van groot belang. Om de regionale economie in het Noorden verder te ontwikkelen heeft de Europese Unie voor de komende jaren een subsidiefonds van ruim 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, in de vorm van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). En ons bedrijfsleven en onze kennisinstellingen kunnen deelnemen en profiteren!

Kort na de zomer gaat het subsidieloket open voor de eerste subsidie uit het EFRO-programma: de vernieuwde valorisatie-regeling. Met deze subsidie worden partijen uitgedaagd om samen te werken aan innovatieve ideeën en oplossingen die maatschappelijke impact maken in de regio. Met uw idee lost u een probleem op, benut u de kansen van de 4 transities van de regionale innovatiestrategie (RIS3) en draagt u bij aan de unieke economische kracht van onze regio. Hierbij maakt u gebruik van beschikbare kennis en kunde (valorisatie) en bij voorkeur werkt u ook samen met andere bedrijven en kennisinstellingen.

Meer weten over de doelen van deze vernieuwde valorisatie-regeling en over hoe de eerste openstelling verloopt? Kom naar de bijeenkomst over het EFRO-programma en de vernieuwde valorisatie-regeling op maandag 4 juli (15:30 – 17:30 uur)!

Meer informatie over het programma en locatie volgen op korte termijn.

Aanmelden voor deze bijeenkomst doet u via deze link.

Meer evenementen Evenementenoverzicht
Ontwikkeling
Masterclass Wendbaar vakmanschap, succesfactoren voor implementatie

Op donderdag 30 juni (15:00 - 17:00 uur) vindt er een masterclass plaats en is voor iedereen die op zoek is naar een aanpak om te anticiperen op de veranderingen in de markt en de concurrentie een stap voor wil blijven.

 

donderdag 30 juni Vanuit het netwerk
Consultsessie Duitsland
Consultsessies: Vertegenwoordiging Duitsland

Op donderdag 14 juli organiseert World Trade Center Leeuwarden in samenwerking met partner TRANSFER.LC individuele consult gesprekken over Duitsland. Elk consult duurt 45 minuten en is kosteloos en ter oriëntatie.

 

donderdag 14 juli Vanuit het netwerk