Contact

FAQ

Laatste update: dinsdag 26 mei 2020

Dagelijks worden wij gebeld door ondernemers met uiteenlopende vragen, als gevolg van de uitbraak van Corona en de diverse maatregelen die de overheid heeft genomen om de besmetting te beperken. Op deze pagina hebben wij veelvoorkomende vragen gebundeld en voorzien van de antwoorden.
Heeft u andere vragen over de impact van Corona op uw bedrijf? Kijk dan op de pagina met landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Op 20 mei is een nieuw steunpakket bekend gemaakt. De Tozo-regeling wordt, met enkele wijzigingen, verlengd. De vragen over de nieuwe Tozo-regeling staan als eerste benoemd, de eerdere vragen over de regeling staan onder de streep.
Wat zijn de grootste wijzigingen van de verlengde Tozo-regeling ten opzichte van de Tozo 1?
Er zijn twee belangrijke wijzigingen:
 • De nieuwe Tozo bevat een partnertoets (inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo 2) waardoor een huishouden met een gezamenlijk inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kan maken op de tegemoetkoming.
 • Een lening voor bedrijfskrediet is alleen nog aan te vragen als u geen surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.
Kijk voor meer informatie over de Tozo-regeling op deze pagina.
Ik heb gebruik gemaakt van Tozo 1. Krijg ik nu ook automatisch Tozo 2?
Nee, u moet zelf verlenging van de Tozo aanvragen bij uw woongemeente. Bij de aanvraag moet u de hoogte van de inkomens van uzelf en uw eventuele partner doorgeven, en daarbij ook aangeven of de situatie ten opzichte van de vorige aanvraag veranderd is. Dit heeft te maken met de gewijzigde voorwaarde van de partnerinkomenstoets.
Wanneer kan ik Tozo 2 aanvragen?
Tozo 2 is aan te vragen vanaf 1 juni, maar de startdatum is afhankelijk per gemeente. Voor de meeste gemeentes in Friesland voert Bureau Zelfstandigen Fryslân de regeling uit. Kijk op hun site voor meer informatie. De gemeentes Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf voeren de regeling zelf uit.
Voor welke maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?
Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus. Als u een Tozo 1 heeft voor de maanden april, mei en juni, dan kunt u Tozo 2 aanvragen voor juli en augustus. U kunt Tozo 2 ook met terugwerkende kracht aanvragen.
Ik heb al gebruik gemaakt van de lening voor bedrijfskapitaal in Tozo 1. Kan ik dat nogmaals doen in Tozo 2?
Er is een maximum ingesteld voor de lening voor bedrijfskapitaal. Dat is 10.157 euro voor de lening uit Tozo 1 en Tozo 2 samen. Heeft u dus in Tozo 1 al het maximum bedrag aangevraagd, dan kunt u geen beroep meer doen op de Tozo 2 lening.
Ik woon net over de grens, maar heb ik Nederland mijn bedrijf ingeschreven. Kom ik nu ook in aanmerking voor Tozo?
Het is mogelijk om vanuit de Tozo een lening voor bedrijfskrediet aan te vragen. Helaas kunt u geen gebruik maken van de inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Hiervoor moet u een beroep doen op de sociale bijstand in uw woonland. .

Wat houdt Tozo in?
De Tozo is een financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers, die uit twee delen bestaat. Zo kunt u een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud aanvragen of onder gunstige voorwaarden een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. Kijk voor meer informatie over de Tozo-regeling op deze pagina.
Waar kan ik Tozo aanvragen?
In Friesland wordt de Tozo-regeling voor bijna alle gemeentes uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Friesland. Alleen de ondernemers in de gemeentes Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf moeten zich wenden tot hun gemeente voor de aanvraag. Kijk hier voor de contactgegevens.
Hoe kan ik me legitimeren tijdens de aanvraag van de Tozo-regeling?
Om de aanvraag voor Tozo in te dienen via BZF, dient u in te loggen met uw privé-DigID. U moet ook een kopie van paspoort of identiteitsbewijs uploaden tijdens de aanvraag. Een rijbewijs is niet voldoende.
Ik ben dit jaar pas gestart met mijn bedrijf. Kan ik gebruik maken van de Tozo?
Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Tozo-regeling is dat u voor 17 maart 2020 18.45u bent gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf). U moet daarnaast voldoen aan de wettelijk vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister van de KvK.
Ik ben zzp'er, maar door de coronacrisis kom ik in maart, april en mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week. Wat nu?
Als u door de coronacrisis deze maanden niet kunt voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Deze maatregel is ook van toepassing op seizoensafhankelijke branches (zoals horeca en evenementen). Voor deze branches mag uitgegaan worden van gewerkte uren in dezelfde periodes andere jaren. Lees meer in het artikel van de Belastingdienst.
Ik ben DGA van een BV. Kan ik Tozo aanvragen?
Ja, een DGA van een BV kan gebruik maken van de Tozo-regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. Daarnaast die de aanvrager te voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling.
Ik ben zelfstandig ondernemer, heb een gezin met kinderen en mijn partner werkt in loondienst en zit boven de bijstandsnorm. Kan ik dan Tozo aanvragen?
U kunt Tozo aanvragen in de gemeente waar u woont. In de Tozo-regeling wordt het inkomen van de partner niet meegenomen om te bepalen of u recht heeft op aanvulling. Omdat u een gezinssituatie heeft, wordt uw inkomen aangevuld tot €1503,31.
Mijn partner en ik zijn beide ZZP'er. Kunnen wij beide aanspraak maken op de Tozo-regeling?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Per huishouden kan er maar eenmaal aanspraak gemaakt worden op de Tozo-regeling. Ook als u beide afzonderlijk inkomen ontvangt uit dezelfde gezamelijke onderneming, mag er maar één verzoek voor Tozo ingediend worden. Als u beide uw eigen onderneming heeft, kunt u wel allebei aanspraak maken op het bedrijfskrediet. Heeft u toch beide een aanvraag voor aanvulling voor levensonderhoud gedaan? Neem dan even contact op met Bureau Zelfstandigen Fryslân.
Ik heb meerdere BV's. Kan ik voor elke BV een Tozo-krediet aanvragen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Per ondernemer kan maar een keer krediet vanuit de Tozo worden aangevraagd, ook als hij meerdere BV’s (met >50% aandelen) heeft. Als uw partner ook onderneemt, dan kan voor die onderneming ook krediet worden aangevraagd. Voor het krediet geldt dus niet dat er maar een per huishouden aangevraagd kan worden. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan even contact op met Bureau Zelfstandigen Fryslân.
In hoeverre telt de Tozo-gift mee als belastbaar inkomen of staatssteun/de-minimis? En zit er daarbij nog verschil in de aanvulling voor levensonderhoud en het bedrijfskrediet?
De gift (de uitkering) telt mee bij het (jaarlijks) inkomen en wordt dus belast. Voor een aanvraag voor een tozo-uitkering wordt wel een de-minimis-verklaring gevraagd, maar de uitkering an sich telt dus niet mee als staatssteun. Dit geldt voor het tozo-krediet (de lening voor het bedrijfskrediet) overigens wel. Houd hier rekening mee bij het aanvragen van (toekomstige) subsidies.
Ik kom niet in aanmerking voor de Tozo-regeling. Waar kan ik nu terecht?
Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Tozo-regeling, komt u wellicht in aanmerking voor de reguliere bijstand. Wellicht zijn ook andere regelingen op u van toepassing. Neem contact op met Ynbusiness.

Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 14 april hebben we een webinar over de NOW-regeling georganiseerd. U kunt het webinar hier terug kijken. Ook hebben we een overzichtelijk stappenplan gemaakt, waarin u snel kunt zien welke stappen u moet ondernemen om de NOW-regeling aan te vragen. Het stappenplan vindt u hier (pdf opent in nieuw venster).
Waar kan ik NOW aanvragen?
De NOW-regeling is vanaf maandag 6 april 9.00u open. U kunt NOW aanvragen via de site van het UWV. Dit kan tot en met 31 mei 2020.
In hoeverre telt NOW mee als staatssteun/de-minimis?
De NOW telt niet mee als staatssteun. De NOW is een algemene en tijdelijke subsidieregeling voor alle werkgevers die in hun omzet getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus en bijbehorende maatregelen. Er is geen sprake van selectiviteit en daardoor telt de NOW niet mee als staatssteun. Lees hierover op deze pagina.
Ik ben een startende ondernemer. Kan ik NOW aanvragen?
Dat kan, mits u voor 1 maart 2020 minstens één maand omzet gedraaid heeft. Als u dus op of na 2 februari bent gestart, is het niet mogelijk om NOW aan te vragen.
Ik heb al een aanvraag Werktijdverkorting gedaan. Wat nu?
Vanaf 17 maart 18.45u is de regeling WerktijdVerkorting gesloten. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen.
 • Als u al een aanvraag gedaan had die nog niet behandeld was, dan wordt deze behandeld als een aanvraag voor de nieuwe regeling NOW. U krijgt automatisch bericht over de afhandeling.
 • Als u al een ontheffing voor werktijdverkorting heeft ontvangen, dan blijft deze van kracht en kunt u alsnog bij het UWV werktijdverkorting aanvragen. Bij verlenging gaat u op dat moment over op de nieuwe regeling. U kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen, maar NOW aan te vragen.
 • Als u al werktijdverkorting aan heeft gevraagd bij het UWV, maar er nog geen beslissing is geweest, dan wordt er nog gewerkt aan de behandeling van uw aanvraag. Als u nu al een uitkering voor werktijdverkorting krijgt, dan blijft dit zo.
Hoe bereken ik mijn omzetverlies?
Er is een rekenhulp opgesteld, die u helpt om een berekening te maken van het omzetverlies.
Ik heb gekozen voor een vrijwillige sluiting van mijn winkel. Kan ik dan NOW aanvragen?
Op de site van de rijksoverheid is te lezen dat dit inderdaad mogelijk is, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden.
Ik ben DGA. Mag ik mijn loon ook meerekenen in de loonsom voor de NOW?
De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben, die in Nederland verplicht sociaal verzekerd zijn (voor WW, ZW en/of WIA). De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon en komen dus niet in aanmerking voor de NOW. Als u als DGA wel verplicht verzekerd bent en dus premies afdraagt voor de werknemersverzekeringen, dan komt u wel in aanmerking voor NOW en mag u uw loonsom ook meerekenen.
Ik heb een seizoenbedrijf en mijn loonsom in januari 2020 (of november 2019) ligt een stuk lager/hoger dan in de maanden maart t/m juli. Wat nu?
In de NOW-regeling wordt gerekend met de loonkosten van januari 2020 (indien bekend), of november 2019. Bij de afrekening/definitieve vaststelling door het UWV wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en omzetdaling in de gekozen NOW-periode. Als deze loonsom lager is dan in januari 2020, dan is het mogelijk dat u alsnog terug moet betalen. Als de loonsom van de NOW-periode hoger is dan die in januari 2020, dan gebruikt het UWV de loonsom van januari 2020 bij de vaststelling.
Ik draai mijn omzet voornamelijk in de zes lente/zomermaanden. Hoe zit dat met de omzetdaling in 2020?
Voor de berekening van de NOW wordt de gehele omzet van 2019 genomen en door die door 4 te delen, komt er een gemiddelde kwartaalomzet uit. De omzetdaling van 2020 wordt gerelateerd aan dit bedrag. Is uw omzet in maart nog niet drastisch gezakt? Laat uw aanvraag dan pas starten in april. Bij de aanvraag van de NOW kunt u een begindatum kiezen. Dit kan 1 maart, 1 april of 1 mei zijn. Maak ook gebruik van de rekenhulp voor het berekenen van het omzetverlies.
Moet ik werknemers met een flexibel contract doorbetalen?
De NOW-regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast, maar ook met een flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Dit zijn werknemers met een oproep- of nul-urencontract. In de loonsom die gebruikt wordt voor de regeling, worden de kosten voor deze werknemers meegenomen. Betaal deze werknemers het loon dat u in januari 2020 heeft betaald.
Wat als mijn werknemers via een payroll-constructie in dienst zijn?
De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van de mensen die hij in dienst heeft, als hij voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Ingeleende krachten, zoals payrollkrachten, tellen niet meer in de loonsom van het bedrijf waar ze hun werkzaamheden verrichten. Dit is te lezen op de site van de Rijksoverheid.
Ik ben eind 2019 gestart met mijn bedrijf. Kan ik gebruik maken van de NOW-regeling voor mijn personeel?
De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben, die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat uw onderneming voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet heeft gedraaid.

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS, noodloket)

Waar kan ik mijn aanvraag voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 indienen?
Vanaf vrijdag 27 maart is deze compensatieregeling aan te vragen via de site van de RVO.
Voor wie is deze regeling?
De regeling is aan te vragen voor bedrijven met bepaalde SBI-codes (o.a. horeca, cultuur, schoonheidssalons, recreatie, kappers, retail non-food, tankstations e.v.a.). Alle voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO.
Ik heb een winkel in dameskleding. Kom ik in aanmerking voor de TOGS?
Extra groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. De vernieuwde lijst met SBI-codes is bekend gemaakt op 31 maart en te vinden de site van de RVO.
Ik heb een jachthaven (of een taxibedrijf, een tattooshop of een kaaswinkel). Kom ik in aanmerking voor de TOGS?
Op 7 april zijn een flink aantal SBI-codes toegevoegd aan de lijst van ondernemingen die aanspraak kunnen maken op de TOGS. Bekijk de volledige lijst hier (opent in pdf). Aanvragen van de TOGS kan via de site van RVO.
Kan ik gebruik maken van deze regeling en daarnaast ook van de Tozo?
Volgens de RVO is het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van de TOGS en de Tozo.
Mijn SBI-code staat niet in de lijst. Ik vind dat deze ten onrechte ontbreekt. Kan ik iets doen?
Er zijn sinds het bekendmaken van de regeling een hoop SBI-codes toegevoegd. Als u vindt dat er een SBI-code ten onrechte ontbreekt, kun u daar melding van maken via deze site van de RVO.
De SBI-code van mijn bedrijf klopt niet (meer). Hoe kan ik deze wijzigen?
Het is niet mogelijk om de SBI-code aan te passen om in aanmerking te komen voor de TOGS. RVO gebruikt de SBI-code die in het Handelregister stond op 15 maart 2020. U kunt hiervan wel een melding maken bij RVO. Per geval zal dan gekeken worden of u alsnog in aanmerking komt voor de TOGS.
Bij mijn aanmelding voor de TOGS kom ik erachter dat mijn bedrijfsgegevens niet volledig correct zijn. Wat nu?
Advies is om de aanvraag TOGS wel gewoon in te dienen. Van belang is dat het KVK-nummer juist is. De overige gegevens zijn aan te passen in het profiel, of kunnen later door RVO aangepast worden.
Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen na mijn aanvraag voor de TOGS. Is mijn aanvraag dan wel gelukt?
Als u geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, is de aanvraag niet verstuurd. Doet u voor de eerste keer een aanvraag via RVO, dan moet u eerst een profiel aanmaken. Nadat u dit opgeslagen en gesloten heeft, kun u het aanvraagformulier indienen. Dit formulier moet digitaal ondertekend worden. Daarna ontvangt u een ontvangstbevestiging. Via ‘mijn aanvragen’ kunt u nakijken of de aanvraag gedaan is.
Mijn omzet is sterk gedaald, maar ik maak nog wel kosten voor mijn werknemers. Wat nu?
Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht vanwege de coronamaatregelen, kan een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn personeel aanvragen. Dit kan voor een periode van drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging van drie maanden) en de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het omzetverlies). De NOW-regeling is inmiddels aan te vragen via deze pagina.
Ik wil graag gebruik maken van de NOW-regeling. Een van mijn werknemers zit nog in de proeftijd. Hoe zit dat?
De NOW-regeling heeft als voorwaarde dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode dat er gebruik gemaakt wordt van de NOW. Afloop van een contract valt niet onder bedrijfseconomische redenen en is derhalve toegestaan.
Ik heb personeel in dienst via een payrollorganisatie. Moet ik NOW aanvragen?
De NOW is wel van toepassing op payroll-krachten, maar de payrollorganisatie moet hiervoor NOW aanvragen en niet het bedrijf waar dat personeel werkzaamheden verricht. Zolang de payrollorganisatie geen omzetverlies van ten minste 20% heeft, maken ze geen aanspraak op de NOW-regeling. Als inlener zullen afspraken gemaakt moeten worden met de payrollorganisatie over vermindering van contracturen. Advies is in dit geval dus ook om contact op te nemen met uw payrollorganisatie.
Ik heb personeel, maar tijdelijk geen werk voor ze. Is collegiale inleen iets voor mijn onderneming?
Als er geen sprake is van winstoogmerk, biedt collegiale in-/uitleen soelaas. Denk bijvoorbeeld aan horecawerknemers die in een supermarkt aan de slag kunnen, of buschauffeurs die groothandels uit de brand kunnen helpen. Kijk voor meer informatie bij het tabblad ‘Collegiale in- en uitleen’.
Ik heb door drukte tijdelijk te weinig personeel. Is hier een oplossing voor?
Als er geen sprake is van winstoogmerk, biedt collegiale inleen soelaas. Denk bijvoorbeeld aan horecawerknemers die in een supermarkt aan de slag kunnen, of buschauffeurs die groothandels uit de brand kunnen helpen. Kijk voor meer informatie bij het tabblad ‘Collegiale in- en uitleen’.
Nu mijn personeel (gedeeltelijk) thuis zit wil ik ze graag gaan bijscholen of omscholen. Zijn hier regelingen voor?
Ondernemers in Friesland kunnen mogelijk gebruik maken van de Voucherregeling MKB Fryslan. U kunt 50% subsidie krijgen met een max van € 2.500,- euro voor (externe) opleidingskosten. Kijk voor meer informatie op de site van SNN of neem contact op met onze specialisten.
Ik heb een installatiebedrijf. Mogen er drie mensen in de werkbus om naar opdrachten te gaan?
De politie geeft aan dat de basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot één huishouden behoren (dus een gezin of anderszins huisgenoten zijn). Met 3 of meer mensen in een werkbus is het niet mogelijk om genoeg afstand te houden. Uw bedrijf en uw werknemers kunnen een boete krijgen als geen 1,5 meter afstand wordt gehouden. Overleg of het mogelijk is voor uw werknemers om met eigen vervoer naar de werkplaats te gaan.
De meivakantie komt eraan. De vakantie van mijn werknemer gaat niet door in verband met de coronamaatregelen en hij wil toch komen werken in plaats van zijn vakantiedagen op te nemen. Ben ik verplicht om dit te honoreren?
U bent als werkgever hier niet toe verplicht. De vakantie-aanvraag binnen het bedrijf is goedgekeurd en vastgesteld en daardoor is de werknemer in principe verplicht op daadwerkelijk vakantie op te nemen. Advies is om hierover in overleg te gaan met elkaar. Als werkgever bent u verplicht zich op te stellen als goed werkgever en daar hoort een zorgvuldige beoordeling en afweging van argumenten bij. Lees hierover ook op de site van Trip Advocaten en Notarissen.
De vakantie-aanvraag van een van mijn werknemers heb ik eerder dit jaar al goedgekeurd. Mag ik deze afkeuren en intrekken in verband met corona?
In overleg met elkaar, kunt u kijken of het mogelijk is om de vakantieperiode van de werknemer aan te passen. Hiervoor heeft u als werkgever wel gewichtige redenen nodig. Argument vanuit de werkgever kan zijn dat er veel zieke werknemers zijn in het bedrijf en dat het bedrijfsbelang in gevaar komt. Of als er zoveel werk voor handen is, dat onmogelijk met minder of andere werknemers opgelost kan worden. Lees hierover ook op de site van Trip Advocaten en Notarissen.
Door de coronamaatregelen ben ik in de problemen gekomen en ik heb extra krediet nodig. Welke mogelijkheden zijn er?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
 • Verruiming Borgstelling MKB
 • Lening voor bedrijfskapitaal via Tozo
 • Qredits
 • Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO)
Lees meer op deze pagina. Heeft u specifieke vragen over financiering, neem dan contact op met onze specialist Arjen Schol.
De coronaregelingen zijn voor mijn onderneming niet voldoende, waar kan ik terecht voor (aanvullende) financieringsmogelijkheden?
U kunt in gesprek gaan met uw huidige financier (bank) en de mogelijkheden bespreken voor verruiming van uw krediet (o.a. door verruiming BMKB). Mocht u nog geen uitstel van aflossing hebben gekregen bespreek dit dan met uw bank. Veel financiers bieden in deze periode mogelijkheden aan van uitstel van aflossing en (soms) rente. Ga ook in gesprek met bijvoorbeeld uw leveranciers, afnemers en verhuurder. Mogelijk dat u hier nog financiële ruimte kunt creëren.
Ik ben fysiotherapeut, een zogenaamd ‘contactberoep'. Waar kan ik terecht voor financiële steun?
Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis.
De bank kan mij niet (meer) financieren. Waar kan ik terecht?
U kunt mogelijk terecht bij www.qredits.nl, de Friese ontwikkelingsmaatschappij, crowdfunding, een kredietverzekeraar, factoring of andere alternatieve financiers als bijvoorbeeld Spotcap of een Pinvoorschot. Als u in zwaar weer verkeert, en de eerdergenoemde financiers kunnen u niet financieren dan is financiering middels het BBZ wellicht ook nog een optie. Hier kunt u tot maximaal € 200.000,- lenen. De gemeente waarin u woont voert deze regeling uit. Financieren is altijd maatwerk. Neem eerst contact op met onze themaspecialist Financiering om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken.
Ik heb een startup/scale-up en/of een innovatieve onderneming. Ik kan onvoldoende gebruik maken van de regelingen en kan daarnaast ook niet aankloppen bij reguliere financiers. Wat nu?
Op 7 april heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt, waardoor het nu voor startups en scale-ups ook mogelijk wordt om een overbruggingskrediet aan te vagen. Dit krediet zal verstrekt worden door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen; in Noord-Nederland is dat de NOM. Er komt 100 miljoen euro ter beschikking en de verwachting is dat de regeling in de laatste week van april toegankelijk zal zijn.
Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een financieringsaanvraag?
Zowel wat betreft de regelingen als (aanvullende)financiering kunt u het beste eerst zelf aan de slag gaan met een verwachting wat u qua omzet verwacht en welke kosten u verwacht te maken de komende maanden. Maak afspraken met o.a. uw leveranciers, afnemers en verhuurder. Mogelijk dat hier nog wat financiële ruimte is. Maak dan een liquiditeitsbegroting en betrek uw specialist en/of accountant hierbij. U kunt ook sparren met onze themaspecialist Financiering, hij kijkt graag met u mee naar vervolgstappen en schakelt in zijn netwerk indien nodig.
Ik wil graag een externe specialist inschakelen die mij gaat helpen met mijn (financiële) strategie en bijvoorbeeld een financieringsplan. Ik heb hier helaas niet de financiële middelen voor. Is hier een regeling voor?
U kunt mogelijk gebruik maken van de Voucherregeling MKB Fryslân. Hierin is 50% vergoed van externe advieskosten met een max. van € 2.500,- subsidie.
Als gevolg van Corona voer ik aanvullende activiteiten en werkzaamheden uit met mijn bedrijf, zoals bezorging. Dekt mijn verzekering dit automatisch?
Nee, dit is niet automatisch meeverzekerd. Bijvoorbeeld bij bezorging van maaltijden is het risico op veroorzaken van schade aan (spullen van) derden een stuk groter dan bij het afhalen van maaltijden. Verzekeraars gaan hier verschillend mee om. Advies is dan ook om contact op te nemen met uw verzekeraar.
Er komen weinig klanten meer in mijn winkel en nu wil ik een webshop openen. Naast het technische gedeelte, zijn er nog meer aandachtspunten waar ik aan moet denken?
Naast de technische uitdaging, zitten er ook enkele juridische aandachtspunten aan het hebben/openen van een webshop. Denk hierbij aan de informatieplicht van websitehouder naar consument, algemene voorwaarden en gegevensverwerking. Kijk voor meer informatie op de site van De Haan Advocaten en Notarissen. Zij hebben een uitgebreide blog geschreven over de juridische aspecten van een webshop.
Ik huur een winkelruimte, maar mijn winkel is dicht in verband met de coronamaatregelen. Is er een regeling of tegemoetkoming voor de huur?
Uitgangspunt is natuurlijk dat u de huur moet betalen. Wellicht is het mogelijk om afspraken te maken met de verhuurder over uitstel of eventueel vermindering van de huur de komende tijd. Meer informatie is te vinden op de site van Yspeert Advocaten. Op 10 april jl. is er overeenstemming bereikt over een pakket steunmaatregelen voor retailers die door de coronacrisis zijn getroffen. Kern van de afspraken in het Steunakkoord is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. In het akkoord zijn ook enkele afspraken gemaakt voor de wat langere termijn. Lees hier meer.
Ik ben in mijn bedrijf bezig met een verbouwing. Deze ligt nu stil, maar de leverancier van de nieuwe meubels wil wel komende week leveren. Wat kan ik doen?
Als er in de gesloten overeenkomst geen clausules zijn opgenomen die uitstel van levering mogelijk maken, dan geldt dat de gesloten overeenkomsten moeten worden nagekomen. Zeker als het uitstellen van de verbouwing een eigen keuze is, dan zal weigeren van de levering financiële gevolgen kunnen hebben. Als de verbouwing vanwege de overheidsmaatregelen is stilgelegd, kunnen andere voorwaarden gelden. Advies is dan ook om contact op te nemen met de leverancier. Op de site van Trip Advocaten en Notarissen kunt u hier meer informatie over vinden. Kijk ook eens naar de site van Bouwend Nederland voor meer informatie.
Mijn bedrijf werkt met abonnementen, maar is door de coronamaatregelen gesloten. Hoe zit het met het abonnementsgeld?
Het uitgangspunt is dat wanneer het bedrijf gesloten is, abonnementshouders geen contributie/abonnementskosten hoeven te betalen tijdens de sluiting. De diensten waarvoor de abonnementshouders betalen, worden niet geleverd en daarom kunnen ze hun betalingsverplichting opschorten. Als er vooruit betaald is, hebben zij in principe recht op compensatie. Het staat u vrij om de abonnementshouders een aanbod te doen, zoals het verlengen van het abonnement met een bepaalde periode, zonder extra contributie te vragen. Op de site van Trip Advocaten en Notarissen kunt u hier meer informatie over vinden.
Ik heb een aantal contracten, maar kan niet alle leveringen meer voldoen. Kan ik me beroepen op overmacht in verband met de coronacrisis?
Het coronavirus levert op zichzelf geen overmacht op en is op zichzelf ook geen onvoorziene omstandigheid. Dat kan wel het geval zijn voor wat betreft de gevolgen van het coronavirus, zoals de maatregelen van de overheid. Van belang daarbij is ook of het overmachtsbegrip in het contract of de toepasselijke algemene voorwaarden is uitgebreid of juist ingeperkt. Advies is in alle gevallen: treed in overleg met elkaar om te kijken of er een redelijke oplossing kan worden gevonden. Lees hier ook meer over op de site van Yspeert Advocaten.
Ik heb voor de coronacrisis een offerte opgesteld en deze is vlak voor de crisis geaccordeerd door de opdrachtgever. Maar de inkoopprijzen zijn flink gestegen. Wat nu?
Het herroepen van een offerte die nog niet aanvaard is door de opdrachtgever is mogelijk. Maar na aanvaarding van het aanbod is er een overeenkomst tot stand gekomen. Als u een onherroepelijke offerte heeft uitgebracht, en geen voorbehoud voor prijsstijgingen in de algemene voorwaarden heeft opgenomen, staat de opdrachtgever in zijn recht en komen de prijsstijgingen voor uw eigen rekening. Natuurlijk kunt u altijd in overleg treden met de opdrachtgever over de toegenomen kosten, maar de opdrachtgever is nergens toe verplicht. Voor de toekomst is het wellicht verstandig om een voorbehoud in de algemene voorwaarden op te nemen, waarin u vermeldt dat u bij het maken van de offerte uit bent gegaan van bepaalde omstandigheden en prijspeil en dat in het geval van kostprijsverhogende omstandigheden u het recht heeft de offerte te herroepen. Lees meer over dit onderwerp op de site van Yspeert Advocaten.
We hebben inspirerende voorbeelden van ondernemers in Friesland verzameld. Ook is daar een lijst te vinden met tips over wat u zelf kunt doen. Kijk daarvoor op deze pagina.

Vraagt u zich af of collegiale in- of uitleen iets voor uw personeel en onderneming is? Lees dan verder.

Als er geen sprake is van winstoogmerk, biedt collegiale in-/uitleen soelaas. Denk bijvoorbeeld aan horecawerknemers die in een supermarkt aan de slag kunnen, of buschauffeurs die groothandels tijdens de Coronacrisis uit de brand kunnen helpen.
 • Als u elkaar al gevonden heeft, dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten, zoals het salarisgebouw en aansprakelijkheid in geval van bedrijfsongevallen of ziekte. Ynbusiness heeft contact gezocht met een tweetal experts uit hun netwerk en hen ingeschakeld om u op een praktische manier verder te helpen. Download hier de checklist van Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie (opent in pdf) met tips over hoe u dit gedegen kunt regelen. Download hier het voorbeeld-inleencontract van Wierenga Consultancy (opent in pdf) dat u kunt gebruiken.

 • Kijk ook eens op Evofenedex voor specifieke aandachtspunten bij chauffeurs, de site van STL Werkt of de site van Werkgeverslijn voor branchespecifieke uitzonderingen. Bespreek dit ook samen met uw adviseur en uw collega-ondernemer om het verder op uw bedrijfssituatie aan te laten sluiten.
 • Bent u nog op zoek naar een collega om zonder winstoogmerk personeel mee uit te wisselen? Templer, een Fries online bemiddelingsbureau, stelt haar platform tot 1 juni ter beschikking. Op de site van Templer is onder #collegaYnbusiness de uitgebreide informatie te vinden. Het platform biedt de mogelijkheid om vacatures direct online te plaatsen, waar collega’s realtime op kunnen reageren. Zonder enige tussenkomst kunt u elkaar op deze manier kosteloos vinden.

Vragen?

Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van deze pagina? Neem gerust contact op met de specialisten van Ynbusiness. U kunt ons ook bellen via 058-7600500 of mailen op info@ynbusiness.nl.

Ook de volgende partijen kunnen u helpen met uw vraag:
KvK Coronaloket (ondernemen): 0800-2117
Landelijk crisisnummer (publieksinformatie): 0800-1351
Koninklijke Horeca Nederland: 0348-489489 of info@khn.nl

Let op: De provincies Drenthe en Groningen maken één op één gebruik van deze veelgestelde vragen-pagina. Bent u ondernemer uit Drenthe? Neem dan contact op met de adviseurs van Ikbendrentsondernemer of bel met 0592-365515. Bent u ondernemer uit Groningen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Dit overzicht is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het Corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.