Contact

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (geënt op bbz)

Let op: De Tozo zal na 1 oktober niet verlengd worden. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf dan weer een beroep doen op het Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen). De regels voor het Bbz worden tot eind 2021 versoepeld. Vanaf januari 2022 zal het Bbz weer zonder wijzigingen uitgevoerd worden. De wijzigingen zijn de volgende:

Lees hier meer.


De Tozo is een tegemoetkoming voor zelfstandigen. Op deze pagina vindt u meer informatie over Tozo 4.0, Tozo 3.0, Tozo 2.0 en de eerste Tozo-regeling. Ook kunt u informatie terugvinden over Tozo in combinatie met wonen of werken over de grens en wie in Friesland de uitvoerders zijn van de Tozo.

Jaaropgave Tozo en aangifte inkomstenbelasting
Als u in 2020 Tozo ontvangen heeft, ontving u ook een jaaropgave Tozo. Als u samenwoont of getrouwd bent, ontvangt ook uw partner een jaaropgave Tozo. De Tozo telt mee voor het verzamelinkomen voor inkomensafhankelijke belastingen en daarom ontvingen jullie beide een jaaropgave. U en uw partner moeten dus beide belasting betalen over de ontvangen Tozo-uitkering.

Veel ondernemers komen er bij het doen van de belastingaangifte achter dat de Tozo op deze manier belast wordt. Kijk op de site van BZF voor de meest gestelde vragen over dit onderwerp.


Tozo 4.0

De Tozo die aan te vragen is voor de periode 1 april tot 1 juli 2021 zou een beperkte vermogenstoets krijgen. Deze wordt niet doorgevoerd.


Tozo 3.0

Op vrijdag 28 augustus is het derde steunpakket van de overheid gepresenteerd. De Tozo-regeling wordt verlengd met negen maanden, en bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden.

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2.0 aanvragen. Daarna start Tozo 3.0 en ook deze kunt u aanvragen bij uw woongemeente. Naar alle waarschijnlijkheid is Tozo 3.0 vanaf 1 oktober aan te vragen, maar dit is afhankelijk van de woongemeente. Tozo 2.0 wordt niet automatisch verlengd, maar u kunt wel een verkort aanvraagformulier indienen. Er zijn een aantal wijzigingen in de Tozo 3.0:

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.


Tozo 2.0

Op woensdag 20 mei is het tweede steunpakket van de overheid gepresenteerd. Daarin is bekend geworden dat de Tozo-regeling verlengd wordt met vier maanden, tot 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juni in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

De meeste gemeentes in Fryslân laten de regeling uitvoeren door Bureau Zelfstandigen Fryslân. De regeling is daar aan te vragen vanaf 3 juni. Inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân moeten zich wenden tot hun eigen gemeente.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de nieuwe Tozo-regeling.


Werkend of wonend over de grens

Ondernemers die over de grens wonen of hun bedrijf over de grens hebben kunnen ook gebruik maken van de Tozo.


Tozo

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, derven veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeentes. Deze regeling is geënt op de BBZ, maar loopt hiernaast en heet nu Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De voorwaarden zijn bekend en de regeling is nu (nagenoeg) bij elke gemeente aan te vragen.

Update 24 april: Het kabinet gaat regelen dat grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tozo.

Verwachting is dat deze toevoeging eind april gereed is.

Update 21 april: de Tozo-regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Dit zijn de laatste wijzigingen en toevoegingen:

Ondersteuning kan aangevraagd worden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wat houdt de regeling in?

Meer specifiek gelden de volgende eisen:


Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.


BBZ/Tozo-uitvoerders provincie Fryslân

Bureau zelfstandigen Fryslân (BZF)
De Tozo is vanaf 25 maart aan te vragen via BZF. Het BZF voert voor veel Friese gemeentes de BBZ-regeling uit, te weten:

Ondernemers uit Gemeente Smallingerland kunnen ook bij BZF de Tozo aanvragen. Voor aanvragen van de reguliere BBZ kunnen zij nog bij hun eigen gemeente terecht.

Telefoonnummer: 14058
Mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.
Website, met chatfunctie: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

De volgende gemeentes regelen de aanvragen en afhandeling van de aanvragen zelf:

Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan ook eens op onze pagina met veelgestelde vragen.

Dit overzicht (laatste update: 15 maart 2021) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het coronavirus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.