Contact

Ynbusiness legt internationale verbinding tussen ondernemers en onderwijs

16 december 2020 Internationaal ondernemen

 

Wessel de Vries, Themaspecialist internationaal ondernemen bij Ynbusiness, verbindt met regelmaat internationaal opererende ondernemers en het onderwijs aan elkaar. “Daar hebben ze allebei profijt van.“ Zo ook Royal Steensma uit Leeuwarden.

“Veel te weinig bedrijven maken hier gebruik van”

Bij Royal Steensma lopen zelfs 2 studententeams van de NHL Stenden rond. Eén voor de afdeling Choco en één direct onder de hoede van Rimmert de Jong, CEO bij Royal Steensma. Die groep onderzoekt de groeimogelijkheden binnen de retail, voor onder andere de landen Italië en Spanje. Het is een gemixte groep studenten met twee Nederlanders, één Duitser, één Spaanse en één Italiaanse. Zij studeren allemaal aan de NHL vanuit hun eigen land. Communiceren en overleggen via Zoom biedt wat dat betreft prima uitkomsten.

Research door studenten in Spanje, Italië en Duitsland

Rimmert de Jong: “Die achtergronden kwamen bijzonder goed uit bij deze opdracht. Ze hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van de belangrijkste retailers in die landen en de twee studenten hebben ter plekke onderzocht wat er op het schap ligt tegen welke prijs. Zo kreeg ik onverwacht fieldresearchmogelijkheden in die landen. Het ging zo goed en de studenten waren zo enthousiast, dat ze voor liepen op het programma. School moest hun afremmen om bij de andere studenten te blijven. Maar van mij hoefde dat niet. Ik ben super tevreden over hun inzet en de resultaten. Veel te weinig bedrijven maken hier gebruik van!”

Ook Emile Stuy, mede-eigenaar van Anker-Stuy is enthousiast: ‘De studenten zijn lekker bezig. Ze onderzoeken voor ons wat er voor nodig is om een eigen vestiging in Duitsland op te zetten. Er zit een Duitse student in het team, dus dat komt goed van pas. En zijn vader blijkt accountant te zijn. Ideaal, want ze nemen meteen fiscale zaken mee in hun onderzoek.”

Ondernemers moeten het Friese MKB aantrekkelijker maken voor studenten

Naast de uitkomsten van het onderzoek is er nog een reden dat Rimmert de Jong hier aan mee doet. “Het is niet eenvoudig om goede exportmedewerkers te werven. Nu zit ik dicht op het vuur en kan zien hoe ze werken en hoe gemotiveerd ze zijn. Er zit absoluut potentieel tussen, die ik in mijn team wil hebben.”

Daar is Dennis Gijsman het roerend mee eens.  “Jonge mensen passen goed bij onze cultuur. Van Vuuren heeft daarom continu stagiairs en afstudeerders rond lopen. Verschillende medewerkers zijn oud-student die met ons in contact zijn gekomen tijdens hun studie. Zichtbaar zijn al tijdens het onderwijs, helpt ons enorm bij het vinden van jong talent. Maar ik denk dat het ook gezond is voor heel Friesland als meer ondernemers stageplekken creëren. Studenten ontdekken dankzij deze opdrachten dat er hele interessante jobs te vinden zijn bij MKB-bedrijven in de regio. Daar kunnen ze ook nog eens veel meer invloed hebben op het succes van bedrijven dan bij bijvoorbeeld de grote Corporates.”

Van Minor naar Major vanuit de Export Carrousel

NHL Stenden heeft met 14 edities van de Internationale Minor ‘Export Carrousel’ veel ervaring opgedaan, zowel aan de opleiderskant als aan de vraagkant. Daardoor is het mogelijk geweest om nu een kwalitatief goede Major op te zetten. Sinds september 2020 nemen 9 bedrijven deel aan het splinternieuwe programma Strategic International Business Consultancy (SIBC) van NHL Stenden. In deze Exportcarrousel-nieuwe stijl- werken internationale studenten nauw samen met ondernemers aan het onderzoeken van en adviseren over hun praktische internationaliseringsvraagstukken. De aanpak rondom concrete praktijksituaties wordt ook binnen het SIBC-programma behouden.

Heeft u ook zo’n vraagstuk?

De uitspraken van de ondernemers zijn een groot compliment voor de huidige groep studenten. Wilt u ook meedoen aan dit programma of liever eerst uw exportvraagstuk verder aanscherpen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze themaspecialist Internationaal ondernemen Wessel de Vries. Hij heeft al veel ondernemers, internationaal startend of ervaren, heel concreet kunnen helpen met kennis, connecties binnen het netwerk en up-to-date informatie over subsidieregelingen.