Contact

Werkwilligers verruimt capaciteit bij MKB

13 november 2019

Veel ondernemers zijn op zoek naar kansen om te groeien, het liefst met gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Bij Ynbusiness zien we de vraag naar goed personeel stijgen, maar het aanbod van goed personeel kleiner worden. Wat ons ook opvalt is dat het MKB zeer betrokken is, veel lokale binding heeft en graag een sociale bijdrage levert aan haar omgeving. Ondertussen zitten er veel mensen die willen werken in de bijstand. Daar willen en gaan wij samen met u verandering in brengen.

Ynbusiness is graag initiator en aanjager van initiatieven om het groeivermogen van bedrijven en onze leefomgeving op een slimme manier te versterken. Daarom werkt Ynbusiness mee aan het gezamenlijke Werkwilligers initiatief. Samen met Werkwilligers, Templer Uitzendorganisatie en u als ondernemer gaan we het potentieel van de arbeidsmarkt vergroten.

Het project Werkwilligers zet mensen in die willen werken, maar daarbij gewoon wat hulp nodig hebben. Het succes van de Werkwilligers-aanpak zit volgens Ynbusiness in de juiste selectie van mensen die echt willen en de intensieve en pro-actieve begeleiding van zowel de werknemer als werkgever. In 2018 is gebleken dat 90% van de kandidaten begeleid is naar een langdurige arbeidsrelatie. Een win-win-win voor iedereen!

Geïnteresseerd geraakt? Neem contact op met onze specialist Erwin Duursma. Hij komt graag bij u langs om u meer te vertellen over dit initiatief en mogelijk een vervolgafspraak te maken samen met Werkwilligers. Een goed gesprek met Ynbusiness kost tijd, geen geld.