Contact

Update: subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden

21 januari 2021 Financiering

Voucher MKB Fryslân

Vanaf januari is het weer mogelijk voor Friese MKB’ers om subsidie aan te vragen voor het inschakelen van een specialist op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie + HRM advies. U kunt 50% subsidie krijgen tot een bedrag van € 2.500,- . Nieuw is dat u subsidie aan kunt vragen voor opleidingen en trainingen (voor zowel werknemers als ondernemer) voor 50% van de kosten met een maximum van € 5.000,-. Ook nieuw: heeft u in voorgaande jaren de voucher al twee keer aangevraagd? Dan kan u dit voor de komende periode wederom max. twee keer aan vragen. Meer informatie leest u hier.

Corona-overbruggingslening (COL)

Vanaf januari is het weer mogelijk voor (Friese) startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers om de Corona-overbruggingslening (COL) aan te vragen. Voor leningen tussen de € 50.000,- en € 2.000.000,- Het budget is beperkt, dus dien uw aanvraag zo snel mogelijk in! De deadline voor de eerste ronde is 1 februari. Afhankelijk van het beschikbare budget komen er nog twee rondes in de eerste helft van 2021. Meer informatie leest u hier.

Ondernemersimpuls Fryslân

Binnenkort wordt er besloten of en hoe het Ondernemersimpuls Fryslân de komende periode wordt verlengd. Dit is een overbruggingskrediet tussen de € 50.000,- en € 250.000,- voor Friese MKB ondernemers die door het Coronavirus een financieringsvraagstuk niet ingevuld krijgen via reguliere financieringsmogelijkheden. Meer informatie leest u hier.

Update innovatiesubsidies SNN

Bent u bezig met een innovatie op het gebied van circulair ondernemen, duurzaamheid, gezondheid en/of digitalisering en staat u aan het begin van het project? Zoekt u subsidie voor inzet van eigen uren ,van uw personeel en/of voor externe kosten? Dan zijn onderstaande subsidies mogelijk interessant voor u om (binnenkort) aan te vragen:

  • VIA 2021 Ontwikkelingsprojecten: Voor het ontwikkelen van een (prototype) nieuw product, dienst of procedé. Max 45% / € 100.000,- subsidie.
  • VIA 2021 Softwareproducten: voor het ontwikkelen van proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst met een oplossing voor een technische onzekerheid. Max 45% / € 50.000,- subsidie.
  • VIA Organisatie innovatie: Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen. 50% / max € 12.500,- subsidie.

Voor de grotere projecten (minimaal € 100.000,- subsidie) zijn er de volgende subsidies beschikbaar gesteld:

  • Kennisontwikkeling 2021: een innovatief project waarin onderzoek en kennisontwikkeling centraal staan. Max 60% / € 2.500.000,- subsidie.
  • Valorisatie 2021: ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype. Max 60% / € 2.500.000,- subsidie.

Later in 2021 gaan de MIT o.a (topsectoren) haalbaarheid en samenwerking subsidies weer open en mogelijk wordt de (KEI) subsidie voor het aannemen van hoogopgeleid personeel dat zich bezig gaat houden met innovatie weer opengesteld.

Op deze site hebben wij getracht u het overzicht te geven van lopende subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Wilt u weten welke regelingen op uw situatie van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze specialist Financiering Arjen Schol.