Contact

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

18 november 2021

Tijdens de persconferentie van 12 november maakte het kabinet nieuwe maatregelen bekend om het aantal corona-besmettingen naar beneden te krijgen. Dat leidt er onder andere toe dat niet-essentiële winkels hun deuren sluiten om 18.00u en dat de horeca en essentiële winkels om 20.00u sluiten. Evenementen worden beperkt en het corona-toegangsbewijs is op meer plekken nodig. Daarom komt er financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende regelingen.

TVL Q4 2021
De aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) komt te vervallen en wordt vervangen door de TVL Q4 2021. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Q4 2021 een omzetverlies hebben van minimaal 30% ten opzichte van de referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020). Er wordt gewerkt met een vast subsidiepercentage van 85% en een percentage vaste lasten per sector. Een onderneming hoeft niet per se eerder gebruik te hebben gemaakt van de TVL-regeling. Naar verwachting kunnen ondernemers die voldoen aan de voorwaarden vanaf begin december een aanvraag indienen via RVO. Lees hier meer over de TVL.

OVK voor landbouw
De regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) voor landbouwbedrijven was gesloten, maar door de nieuwe maatregelen zal deze regeling ook in Q4 2021 beschikbaar blijven. De OVK is een aanvulling op de TVL, die u maximaal aangevraagd/ontvangen heeft. Lees meer op de site van RVO.

Ondersteuning voor evenementen
Tussen 13 november en 4 december mogen ongeplaceerde evenementen niet doorgaan. Er geldt een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte en de evenementen moeten om 18.00u afgelopen zijn. Voor deze evenementen bestaat de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC), die uitgevoerd wordt door het RVO. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100%.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
Niet alle evenementen kunnen aanspraak maken op de TRSEC. Voor die evenementen wordt gewerkt aan de ATE. Verwachting is dat deze regeling begin 2022 geopend wordt. Evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 plaats zouden vinden, kunnen aanspraak maken op de regeling. Het subsidiepercentage is 100%.

Culturele sector
Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de compensatieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit. De vergoeding gaat van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Meer informatie is te vinden op de site van Fonds Podiumkunsten. Sommige culturele ondernemingen kunnen ook aanspraak maken op de TVL Q4 2021.

Sportsector
Bij sportactiviteiten, professioneel en amateur, mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Het kabinet stelt budget beschikbaar voor compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen. Ook voor aanbieders van amateursport is budget beschikbaar om geleden schade in deze periode te compenseren.