Contact

TVL voor startende ondernemers

17 maart 2022

Ondernemers die in de corona-tijd gestart zijn met hun onderneming kwamen niet altijd in aanmerking voor coronasteun. Het kabinet heeft nu budget beschikbaar gesteld voor starters. Het gaat om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die uitgevoerd wordt door RVO en later open zal gaan.

Voorwaarden voor deze regeling

  • De regeling is voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021.
  • De TVL heeft betrekking op Q4 2021 en Q1 2022. De voorwaarden voor deze TVL zullen overeenkomen met de reguliere TVL van Q4 2021 en Q1 2022.
    • Q4 2021: minimaal 20% omzetverlies, (berekende) vaste lasten minimaal €1500 per kwartaal, subsidiepercentage is maximaal 100%.
    • Q1 2022: minimaal 30% omzetverlies, (berekende) vaste lasten minimaal €1500 per kwartaal
  • Er is één referentiekwartaal, namelijk Q3 2021. Als een ondernemer gestart is in Q3 2021, dan is de referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving. Zij kunnen alleen TVL aanvragen voor Q1 2022.

Het ministerie van EZK gaat de subsidieregeling in de komende periode in detail uitwerken en daarna openstellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TVL-startersregeling vervolgens namens het ministerie uitvoeren.

Lees meer op de site van RVO.