Contact

Trends en toekomst van de landbouwmechanisatie

01 november 2021 Innovatie

Age Heegstra heeft zich gebogen over de Supply Chains van het landbouwmechanisatiebedrijf. Age is student aan de opleiding Agrotechniek & Management aan de Aeres Hogeschool in Dronten en beschreef in zijn een scriptie een toekomstschets van de landbouwmechanisatie. Hiervoor heeft hij verschillende partijen geïnterviewd, zoals importeurs, fabrikanten, provincie en Tabe Bruinsma, sectorspecialist Agri bij Ynbusiness.

Stilstaan is geen optie

Tijdens het interview werd onder andere gevraagd hoe de mechanisatiesector ervoor staat en hoe Tabe de toekomst zag van deze sector. Deze sector is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van agrariërs (investeringsmarkt) en loonbedrijven. Daarnaast staat de sector onder druk door hevige concurrentie en door een steeds grotere macht bij producenten en importeurs van de grote merken. Voor de nabije toekomst ziet hij dat de kleinere mechanisatiebedrijven veel service verlenen en een breed assortiment in verschillende merken hebben. De grotere bedrijven ziet Tabe steeds meer samenwerken en deze voeren een beperkt aantal merken.

Toekomstbeeld

De grotere innovaties komen van de producenten van machines, in samenwerking met agrariërs, mechanisatiebedrijven en loonbedrijven en door samenwerking in de keten. Verwacht wordt dat datageneratie steeds belangrijker wordt en dat er verder wordt gewerkt aan een managementsysteem voor de akkerbouw, zoals we dat ook in de melkveehouderij kennen.
Ook het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame aandrijftechnieken speelt een steeds grotere rol.

In zijn scriptie geeft Age door literatuuronderzoek en interviews een mooi beeld over de ontwikkeling van de mechanisatiebedrijven tot nu toe en het toekomstbeeld van de sector. Wij feliciteren Age met het resultaat en het behalen van zijn diploma.