Contact

Tabe Bruinsma: “Ynbusiness is de Haarlemmer olie, Dairy Valley de multiplier?!”

16 december 2020 Wat doet Ynbusiness?

Persoonlijk verbonden met de agri-business

Tabe Bruinsma is een ondernemend type met wie je een goed gesprek kan voeren. Van afrasteringen tot staltechniek en van innovatie tot bedrijfsstrategieën, veelal agrarisch gerelateerd. Want daar liggen zijn roots. Hij heeft vele jaren voor agrarische handelsondernemingen gewerkt en runt sinds een paar jaar een eigen handelsonderneming. En sinds vorig jaar is hij ook actief bij Ynbusiness als sectorspecialist Agri. Hij helpt ondernemers bij hun groei en bedrijfsontwikkeling, en verbindt het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid zinvol met elkaar. En in welke provincie is dat mooier om te doen dan in Fryslân?

Eersteklas Dairy-infrastructuur

Met 280.000 melkkoeien, 8430 medewerkers in de gehele Dairy-sector en 8 grote zuivelfabrieken zoals FrieslandCampina en Aware die meer dan 40% van de totale Nederlandse melk verwerken, vormt Friesland een uitgelezen landschap voor innovaties op het gebied van verduurzaming en vergroting van de efficiency voor de sector.

Friesland kent met Ûs Mem een rijke agrarische historie. Het arbeidsethos is sterk, de bereikbaarheid is goed en op gebied van agrarisch onderwijs is Friesland op alle niveaus vertegenwoordigd. Ook met de gedegen onderzoekscentra positioneert Friesland zich zowel nationaal als internationaal als agrarisch kennis- en innovatiecentrum van de wereld. Enkele daarvan zijn de in Leeuwarden gevestigde Dairy Campus; een onderzoek- en demolocatie waarvan Wageningen University & Research Centre (WUR), de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland de founding fathers zijn. Ook het CRV Breeding center (ontwikkeling hoogwaardige embryo’s voor de Europese rundveefokkerij) en het FACT (Food Application Center of Technology) met een volledige pilotopstelling ‘van gras tot glas’ dragen hun steentje bij. Bovendien speelt Wetsus, het Europees wetenschappelijk kenniscentrum voor duurzame watertechnologie, een belangrijke rol bij cross-sectorale onderzoeken.

Hebben ondernemers in de Dairy Valley voldoende drive?

Maar, wordt dit potentieel voldoende benut door ondernemers in deze agrarische regio, de Dairy Valley? Hoe kijkt Tabe Bruinsma naar het sector-potentieel? ”Ik denk dat we in Friesland een ijzersterke uitgangspositie hebben als het om de agrarische sector gaat. Onze gehele landbouwsector, niet alleen de Dairy, loopt voorop in technologische ontwikkeling en datamanagement. Dat en ons streven naar circulariteit, natuur-inclusieve landbouw en ketensamenwerking maakt dat we bezig zijn met de maatschappelijke vraagstukken van nu, op een gedegen manier. We werken aan een duurzame leefomgeving en een beter verdienmodel voor boeren en agri-business bedrijven. Internationaal volgt men dat met nieuwsgierigheid, en terecht. Maar we kunnen hier nog meer gebruik van maken. Dat draait om samen de drive te hebben om snéller stappen vooruit willen maken. Die drive, die ondernemerschap moet geactiveerd worden. Dat ligt uiteraard in eerste instantie bij de ondernemers, maar daar zie ik ook een rol voor Ynbusiness en mijzelf weg gelegd.”

‘Ynbusiness is de Haarlemmer olie, Dairy Valley de multiplier?!’

Vanuit zijn expertise en verbinding met ondernemers is Tabe Bruinsma gevraagd namens Ynbusiness zitting te nemen in de werkgroep, waar naast hem ook Han Zuidema van JPZ Management Partner en Nynke Dijkstra van Triple Dairy zitting hebben. Deze werkgroep is gevraagd advies uit te brengen over hoe Dairy Valley positief zou kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de sector.

Haarlemmer olie is overal goed voor en werkt altijd. Dat geldt ook voor Ynbusiness en Dairy Valley. Door te netwerken en te verbinden en door samenwerken, clusteren en stimuleren werken ze als smeerolie tussen ondernemers, kennis- en onderzoekscentra, belangenorganisaties, financiële instellingen en overheid.

“Ynbusiness staat al stevig en werkt als Haarlemmerolie tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de directe lijn. Dairy Valley kan een aanwinst vormen voor de Agri-business, als het wordt uitgebouwd naar voorbeelden als de Toerisme Alliantie Friesland en de Water Alliantie. Zij stimuleren door ideeën te delen en initiatieven op te zetten rondom actuele thema’s. Hiermee kunnen kennis- en onderzoeksinstellingen en ondernemers meer en beter verbonden worden om tot innovaties te komen. Wij geloven er in dat door die samenwerking groeikansen voor bedrijven sneller boven komen drijven  en de sector zich daarmee toekomstbestendiger zal ontwikkelen.

Kosteloos sparren met Ynbusiness

Bent u ondernemer in Friesland en wilt u wel eens een stevig gesprek over uw drive als ondernemer in de agrarische sector? Neem dan contact op met Tabe Bruinsma, Sectorspecialist Agri. Hij gaat graag met u in gesprek over uw ambities en plan van aanpak en verbindt u met partijen uit ons netwerk die u hierbij zouden kunnen ondersteunen.