Contact
Versterkt de schakels in uw keten

Subsidiespreekuren SNN 14 en 19 maart

12 februari 2018

Op 14 en 19 maart organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN subsidiespreekuren. Ook Ynbusiness zal hierbij aanwezig zijn. Het spreekuur is bedoeld voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor 1 van de bij SNN openstaande regelingen. Tijdens het spreekuur geven specialisten van SNN advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

Ook tijdens de Business Contact Dagen Noord (BCDN 2018) zullen er subsidiespreekuren gehouden worden met SNN & Ynbusiness.

 

Om wat voor soort projecten gaat het?

Alle subsidieregelingen zijn gericht op ondernemers en organisaties die werken aan innovatie; van technologische innovatie tot organisatie-innovatie. De subsidieregelingen zijn bijvoorbeeld gericht op het vergroten van kennis, het financieren van ontwikkelingskosten en het bundelen van initiatieven tot een krachtig innovatie-ecosysteem.

Om welke subsidies gaat het?
Het spreekuur is bedoeld voor vragen over de volgende subsidies:

 

Hoe werkt het?
Aanmelden voor het subsidiespreekuur kan door bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar anke.hoekstra@leeuwarden.nl. In de eerste week van maart wordt je benaderd om een afspraak in te plannen.

Tijdens het spreekuur ga je 30 minuten in gesprek met de adviseurs van SNN. Zij geven je feedback op je plannen en kunnen aangeven of en bij welke regeling je aanvraag kansrijk is.

Deadline aanmelden: 20 februari 2018

Meer informatie?
Voor meer informatie over de spreekuren kun je contact opnemen met Anke Hoekstra (anke.hoekstra@leeuwarden.nl of 06 2577 1039).