Contact

Presentatie uitkomsten onderzoek internationaal ondernemen 25 november 2019

07 november 2019 Internationaal ondernemen

Onderzoek wijst uit: ‘Kennis vanuit de regio voor de regio’

Het Lectoraat Internationaal Ondernemen (NHL Stenden) heeft onderzoek gedaan onder Friese bedrijven en intermediairs naar behoefte, aanwezige instrumenten en de eventuele gap daar tussen. Het doel van het onderzoek was om te komen tot aanbevelingen over het optimaliseren van het instrumentarium om internationaal ondernemen in de Provincie Fryslân te stimuleren, ondersteunen en verbeteren.

Een van de aanbevelingen aan het beleid van de Provincie Friesland is om te verkennen of een bedrijven-mentor-programma, waarin bedrijven elkaar helpen internationaal succesvol(ler) te worden, te realiseren.

Op 25 november as. om 16 uur worden de uitkomsten van het onderzoek in de Kanselarij gepresenteerd. Zij zijn daarbij te gast bij Ynbusiness, één van de partijen die een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek. Indien u bij de presentatie aanwezig wilt zijn of voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Mariska.van.der.giessen@nhlstenden.com.