Contact

Nieuwsbrief september

23 september 2022

In deze nieuwsbrief schenken wij allereerst aandacht aan Prinsjesdag. Op dinsdag 20 september jl., zijn de plannen en Rijksbegroting voor de komende periode gepresenteerd. Wij nemen u mee in deze plannen die voor u als ondernemer relevant zijn. Op 5 & 6 oktober vinden er subsidiespreekuren plaats. Tijdens deze spreekuren neemt Themaspecialist Financiering, Arjen Schol, u mee in de wereld van innovatiesubsidies voor uw innovatieve plannen. In het kader van toekomstbestendigheid worden er dit najaar wederom diverse circulaire trajecten/projecten georganiseerd voor ondernemers binnen de toeristische sector zodat u direct aan de slag kunt gaan met circulair ondernemen. Als laatste geven wij u een update over de subsidies.

De nieuwsbrief leest u hier.