Contact

Nieuwe innovatiecentra in Leeuwarden en Groningen

01 augustus 2017 Innovatie

Bedrijven hebben in Noord-Nederland aanvullende mogelijkheden om op pilotschaal onderzoek te doen naar nieuwe voedselproductiemethoden en productie processen. Hiervoor zijn in Leeuwarden en Groningen bedrijfsruimtes ingericht bij twee nieuwe innovatiecentra: Food Application Centre for Technology (FACT) bij Hogeschool Van Hall Larenstein en het Zernike Advanced Processing (ZAP) bij de Hanzehogeschool Groningen.

Voordelen MKB
Door bij het FACT of ZAP op pilotschaal te werken kan het MKB onderzoek doen naar toepasbare methodes op een financieel beheersbare wijze. Ook komen bedrijven in contact met studenten. Goed opgeleid (technisch) personeel is moeilijk te vinden en op deze wijze kunnen beide partijen zich aan elkaar verbinden.

Positief vooruitkijken
In het artikel van NoordZ vertellen dr. Koos Oosterhaven (Hogeschool Van Hall Larenstein) en lector dr. Doede Binnema (Hanzehogeschool Groningen) enthousiast over de unieke rol die hun innovatiecentra hebben bij het samenbrengen van MKB, en kennis en onderzoek op het gebied van voedselproductie en procestechnologie. Eén van de redenen om met beide innovatiecentra te starten was om het Noorden een boost te geven voor hoogwaardige technologie en werkgelegenheid.

Koos Oosterhaven en Doede Binnema

 

Lees meer: over FACT en over ZAP.