Contact

International Readiness Scan

21 januari 2021 Internationaal ondernemen

Export kansen buiten de Europese Unie benutten

De coronacrisis raakt ons allemaal – zeker ook internationaal opererende bedrijven. Wij zien in de praktijk dat bedrijven die hun omzet verspreid over de wereld halen, een betere risicospreiding en daardoor meer (financiële) veerkracht hebben. Dit is een kans die uw organisatie wellicht ook kan verzilveren. Maar is uw organisatie er klaar voor om te exporteren buiten de EU? Naar grote markten als Japan of Mexico waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten bijvoorbeeld?

Een snelle scan opgevolgd door een kosteloos gesprek met Ynbusiness

Het Lectoraat Internationaal Ondernemen van NHL Stenden heeft samen met Ynbusiness de International Readiness Scan ontwikkeld. Met behulp van deze Scan krijgt u inzichtelijk op welke fronten u nog voorbereidend werk te verzetten heeft om succesvol zaken te doen met partners buiten de Europese Unie.

Aan de hand van de uitkomsten kunt u desgewenst in een gesprek met Wessel de Vries, Themaspecialist Internationaal Ondernemen, concrete vervolgstappen definiëren.

Onderzoek in breder noordelijk verband

Deze scan maakt daarbij onderdeel uit van een onderzoek door het Lectoraat Internationaal Ondernemen van NHL Stenden. De uitkomsten worden anoniem verwerkt in een advies richting de beleidsmakers van de noordelijke Provincies. Daarbij gaat het erom op welke onderdelen zij nog actiever bedrijven kunnen faciliteren bij het internationaal zakendoen.

De scan is te vinden via deze link en kan worden ingevuld tot 26 februari 2021. Het invullen van de scan neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag. De door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en wordt alleen gebruikt voor het doel van dit onderzoek en om u de terugkoppeling toe te zenden. Het zal niet worden gedeeld met derden.