Contact

Internationaal personeel

06 juli 2023 Internationaal ondernemen

Op zoek naar personeel. Waarom niet iemand uit het buitenland?

Groeien doe je met de juiste mensen en die zijn schaars, zo merken de specialisten van Ynbusiness als zij bedrijven bezoeken. “Mag het ook iemand uit het buitenland zijn?” vraagt themaspecialist internationaal ondernemen Wessel de Vries regelmatig. Vaak blijkt dit inderdaad een optie voor bedrijven. “Ondernemers die ik spreek zijn al internationaal actief of hebben de ambitie om internationaal te groeien. Die staan er vaak wel voor open om internationaal personeel aan te nemen. Ze hadden het alleen nog niet altijd overwogen en de mogelijkheden om dit te doen zijn meestal nog niet bekend”.

In dit artikel schenken wij daarom aandacht aan Make it in the North, International Welcome Center North en Aiesec. Tot slot wordt ook nog een subsidieregeling benoemd.


Make it in the north

Van stage tot gespecialiseerde senior-functie, van IT tot maakindustrie; de krapte is overal te voelen. De ideale kandidaat wordt steeds moeilijker om te vinden en daarom nodigen we u graag uit om wat breder te kijken! Make it in the North verbindt Engelssprekend talent met Noord-Nederlandse bedrijven.
Met 20.000+ internationals in Noord-Nederland hebben we in Groningen, Friesland en Drenthe een hele bak talent die graag aan de slag wil op de lokale banenmarkt. Mkb’ers die hun vacatures openstellen voor internationals vertellen ons keer op keer hoe ze onder de indruk zijn van het niveau en enthousiasme waarmee deze kandidaten binnenkomen. Sterker nog: een divers team leidt tot meer innovatie binnen het bedrijf, en veel ondernemers dat dit al met succes, zoals TECNED uit Balk, ACS Buildings en TetraPak.

Lees meer over Make it in the north
Wilt u goed ook zichtbaar zijn voor dit talent?
Via www.makeitinthenorth.nl kunt u uw bedrijf en Engelstalige (of anderstalige) vacatures kosteloos plaatsen. U kunt vacatures op elk niveau plaatsen, van parttime stage tot fulltime senior functie. De enige voorwaarde is dat de vacature open staat voor talent dat nog geen Nederlands spreekt. Registreer uw bedrijf hier.
“Maar wij zijn gewoon een Nederlands bedrijf!”
En uw toekomstige engineer/teamleider/controller kan natuurlijk Nederlands leren. Maar als ze nu al de vaardigheden hebben om bij u aan het werk te gaan, zou het zonde zijn om daarop te wachten!
Bonus voor Friese bedrijven.
Met uw Make it in the North account kunt u ook inloggen bij www.wrk.frl, voor al uw Nederlandstalige vacatures in Friesland.
Make it in the North is een initiatief vanuit bedrijvenverenigingen (o.a. Koninklijke Metaalunie, FME en VNO-NCW MKB-Noord), kennisinstellingen en overheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Een groep van 20 projectpartners wil de krapte op de arbeidsmarkt verzachten en het talent dat we in het noorden opleiden ook hier houden. Meer informatie over dit project.
Wilt u meer informatie of in gesprek gaan?
Neem vooral contact op met onze accountmanager Annaléa Chatelier via chatelier@vnoncw-mkbnoord.nl of +31(0) 6162 44 030.

International Welcome Center North

International Welcome Center North in Groningen is een one-stop shop voor internationale professionals, hun families en studenten die wonen en werken in Groningen, Drenthe en Friesland. Het IWCN is ook een essentieel kennisknooppunt voor bedrijven die in het noorden gevestigd zijn en internationaal talent willen aannemen. Ook biedt het Welcome Center de broodnodige ondersteuning aan internationale bedrijven die zaken willen doen in het noorden.

Lees meer over IWCN
Testimonial Hobey Tam | Chief Technology Officer bij Oro Muscles BV
Tam weet uit eigen ervaring dat het werken met internationale professionals de basis is om deel te nemen aan de Noord-Nederlandse economie. “Zonder een eerste netwerk is het bijna onmogelijk om een leven te beginnen in Nederland, laat staan een bedrijf.”
Oro Muscles gebruikt draagbare technologie om te analyseren hoe goed mensen bewegen om vervolgens atleten te helpen hun prestaties te optimaliseren en kampioenschappen te winnen. De technologie is ook toepasbaar voor revalidatie na blessures en symptoombestrijding voor mensen met bewegingsstoornissen.
Tam zegt dat IWCN hem en zijn medeoprichter, die allebei uit de Verenigde Staten komen, heeft geholpen met het navigeren door een groot bureaucratisch dilemma om hun bedrijf van de grond te krijgen. “Toen we aankwamen, hadden we geen idee hoe we ons moesten registreren bij de gemeente en een BSN moesten krijgen. Zonder BSN konden we geen bankrekening krijgen of een woning vinden. Toevallig heb je een bankrekening met voldoende geld nodig om een woning te kunnen huren. Om een BSN te krijgen, heb je een verblijfplaats nodig (en een sponsor). Het IWCN hielp ons om deze bureaucratische lus te doorbreken zodat we ons bedrijf konden opstarten en aan de slag konden.”
Nadat hun bedrijf van start was gegaan, zegt Tam dat het IWCN ook een geweldige bron van informatie was. “Gedurende onze tijd in Groningen was het IWCN er altijd om ons de juiste richting te wijzen als we een vraag hadden.”
Meer informatie?
Wilt u meer weten over hoe IWCN uw bedrijf kan helpen zijn doelen te bereiken door internationals in dienst te nemen en start-ups uit het buitenland te ondersteunen? Bezoek IWCN.nl of stuur een e-mail naar info@iwcn.nl.

AIESEC

AIESEC is een professioneel mondiaal netwerk dat jong talent uit de hele wereld koppelt aan bedrijven die vanuit een internationaal point of view naar hun eigen ‘winkel’ willen kijken of een diversiteit aan praktische ideeën willen opdoen. Het is een non-profit organisatie, wat betekent dat er geen winstoogmerk is en dat alles uitgaat naar het verplaatsen van de trainee naar het bedrijf.
Zij helpen bedrijven met het plaatsen van afgestudeerde buitenlandse stagiairs op bedrijfsfuncties binnen de organisatie. Na het verkrijgen van een stagiair-aanvraag vanuit het bedrijf gaat AIESEC op zoek naar de meest passende kandidaat voor de functie en voor het bedrijf. Een zoekaanvraag vanuit een bedrijf kan onder meer zijn: “Wij zijn op zoek naar een Duitse afgestudeerde IT-masterstudent, die ons kan helpen met onze marktuitbreiding naar Duitsland”, of “Wij zijn hoognodig op zoek naar een afgestudeerde Marketing-student die ons team kan versterken met zijn of haar frisse ideeën en nieuwe markt kennis.” Verdere specificaties worden gedetailleerd besproken en meegenomen in het matchingproces. AIESEC matcht buitenlandse studenten met elk type bedrijf, van start-up en scale-ups tot grotere multinationals.

Lees meer over AIESEC
Hoe werkt het?
AIESEC heeft een talentenpool van 5.000+ afgestudeerde bachelor- of masterstudenten wereldwijd. Ze melden zich allemaal zelf aan bij AIESEC, wat betekent dat ze hoogopgeleid zijn en ook zeer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan en een verschil te maken. Op basis van de aanvraag vanuit het bedrijf wordt er vanuit deze talentenpool een groep kandidaten samengesteld.
Nadat de kandidaat met het bedrijf is gematched, worden de ondersteunende processen in gang gebracht voor de stagiair. Een aantal van deze processen zijn het regelen van de visumaanvraag, helpen met verzekeringen en hulp bij het vinden van huisvesting. Al met al zorgt AIESEC ervoor dat het gehele proces soepel verloopt. Ook bieden ze de stagiair een jaar lang persoonlijke coaching en een sociaal netwerk binnen de community, om ervoor te zorgen dat de stagiair zich meteen thuis voelt in Groningen. Een internationale stagiair is de perfecte eerste stap om een nieuwe markt te betreden. Stimuleer innovatie en creëer mogelijkheden om uit te breiden naar het buitenland. Het komt dan ook vaak voor dat de bedrijven en de trainee een fijne samenwerking hebben ervaren en de trainee een officieel contract krijgt aangeboden.
Tijdsbestek en studierichtingen
AIESEC kan in een tijdsbestek van 3 maand (EU-student) tot 5 maand (non-EU student) trainees bij uw bedrijf plaatsen en in de tussentijd het gehele proces voor u uit handen nemen. Ze hebben een grote verscheidenheid van afgestudeerde studenten in hun poule. Het zijn onder andere studenten uit de volgende studierichtingen: Business Administration, Business Development, Marketing, IT, Engineering.
Meer informatie?
Wilt u met een vernieuwende en internationale point of view naar uw eigen organisatie of processen kijken en een diversiteit aan praktische ideeën opdoen? Neem dan contact op met groningen@aiesec.net of kijk op de website.

Subsidieregeling

Bent u mkb’er met een exportwens? Dan is het vanaf 4 april tot en met 29 december 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Een prestatiesubsidie kan worden verstrekt voor de loonkosten van het in dienst nemen van een nieuwe exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden.
Daarbij is het van belang dat de exportmedewerker in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag, niet werkzaam mag zijn geweest bij de onderneming, in wat voor functie dan ook. Hier valt het werken via detachering of een uitzendbureau ook onder. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag. Daarnaast verricht de exportmedewerker zijn uren volledig ten gunste van de onderneming en moeten deze werkzaamheden direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering.

Meer informatie is te vinden op de site van de Provincie Fryslân.