Contact

Handelsmissies in het najaar

01 augustus 2018 Internationaal ondernemen

In het buitenland liggen vele kansen en mogelijkheden voor zakendoen. Heeft u internationale ambities? Misschien is deelname aan een handelsmissie iets voor u. Tijdens een handelsmissie krijgt u onder andere de kans om potentiële zakenpartners te ontmoeten, uw netwerk uit te breiden of kennis over markt en product uit te wisselen.

We lichten hier drie handelsmissies toe die komend najaar georganiseerd worden.

Zweden & Finland (7 t/m 11 oktober)

Het WTC organiseert in het najaar een handelsmissie naar Zweden en Finland, twee landen waar nog veel kansen liggen voor ondernemers. Het doel van deze missie is marktoriëntatie, kennisverwerving en matchmaking. Er wordt gepoogd om voor iedere deelnemer afspraken met zes tot acht potentiële gesprekspartners in te plannen. Meer informatie is hier te vinden.

Japan (15 t/m 20 oktober)

In een eerder nieuwsbericht meldden we al dat er een nieuw handelsakkoord tussen Europa en Japan getekend is. Dit biedt nieuwe kansen voor export richting Japan. RVO organiseert in oktober een handelsmissie naar Hokkaido, Japan.

Doel van de missie is om de kansen voor de Nederlandse technologische oplossingen en kennis op het gebied van mechanisering, robotisering en productieverhoging in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op bedrijven in de zuivelsector, maar ook toeleveranciers van aardappel- of vollegrondgroenteteelt kunnen deelnemen. Meer informatie vindt u hier.

Frankrijk (11 t/m 15 november)

In november organiseert WTC een handelsmissie naar Frankrijk, een land dat de 2de markt van Europa is en de 3de economie van Europa heeft; volop kansen en mogelijkheden! Belangrijke economische sectoren in Frankrijk zijn informatietechnologieën, agro-food, auto-industrie en de logistiek. Doel van de missie is kennisverwerving, marktoriëntatie en matchmaking. Voor meer informatie kijkt u hier.

Subsidiemogelijkheden

Mocht u besluiten deel te nemen aan een handelsmissie, vergeet dan niet om te kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie. De provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor handelsmissies.

Heeft u vragen over internationalisering en export? Neem dan contact op met onze Ynbusiness specialist Wessel de Vries.