Contact

‘Friezen om utens’ (Friezen buiten Friesland) die Friese exporteurs ondersteunen

18 juli 2022 Internationaal ondernemen

Dat was het idee waar Dennis Carton (directeur Ynbusiness) en Wessel de Vries (Themaspecialist Internationaal Ondernemen) mee rondliepen. Eén van de grootste uitdagingen in export van Friese Mkb-bedrijven is het vinden van betrouwbare klanten en zakenpartners in het buitenland. Maar wat als we naast bestaande internationale netwerken, Friezen in het buitenland zouden kunnen mobiliseren om Friese exporteurs de weg te wijzen in het land waar zij wonen?

Logische partners

Samen met Afûk en De Friese Exportclub gingen we op verkenning. Naast de waarde in euro’s voor de Friese economie, is de sociaal-culturele waarde voor Fryslân en ‘Friezen om utens’ toegevoegd. “Hjir moatte wy wat mei.” Met gebundelde kennis en contacten van deze drie organisaties kwam het idee tot stand van een internationaal en interactief netwerk van Friese ondernemers en ‘Friezen om utens’.

Breed gedeeld enthousiasme

Hoe beoordelen Friese exporteurs de potentiële waarde van een dergelijk netwerk? Hoe zien andere bestaande netwerkorganisaties dit en wat is de bereidheid van ‘Friezen om utens’ om hun medewerking te verlenen? Stephan Dijkstra, student International Business aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden leverde met zijn afstudeeronderzoek een kritische toetsing, onderbouwing en nieuwe inzichten. Met een sterke presentatie deelde hij op dinsdag 12 juli jl. de uitkomsten van zijn onderzoek met ondernemers en organisaties die deel hebben genomen aan dit vraagstuk. Het enthousiasme onder de deelnemers aan het onderzoek en aanwezigen bij de presentatie was groot.

Wordt vervolgd

De potentie van een internationaal netwerk van ‘Friezen om utens’ wordt zowel vanuit economisch alsook vanuit sociaal-cultureel perspectief breed onderkend. Deelnemende partijen aan het onderzoek geven daarbij wel duidelijke randvoorwaarden aan. Hier gaan wij mee aan de slag. De basis is gelegd en wordt vervolgd.

Heeft u vragen of denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het internationale netwerk van ‘Friezen om utens’? Neem contact op met Wessel de Vries, Themaspecialist Internationaal Ondernemen (wesseldevries@ynbusiness.nl).