Contact

Food Application Centre for Technology (FACT) opent deuren

12 oktober 2018

Leeuwarden, 11 oktober 2018

‘Food Application Centre for Technology opent deuren’
Samen met de Provinsje Fryslân, het bedrijfsleven en Nordwin College heeft hogeschool Van Hall Larenstein €4 miljoen geïnvesteerd om een Food Application Centre for Technology (FACT) te realiseren op haar locatie in Leeuwarden. Afgelopen februari is begonnen met de bouw van dit voedingsmiddelen innovatiecentrum en momenteel wordt de laatste hand gelegd in de vorm van het plaatsen van de state of the art apparatuur. Op 17 oktober 2018 zal een speciaal symposium plaatsvinden voor de opening van het FACT. Ter afsluiting van het symposium zal gedeputeerde Johannes Kramer (met o.a. de portefeuille AgroFood, Provinsje Fryslân) het FACT officieel openen.

Symposium ‘Duurzame, Milde Processing’
Van Hall Larenstein organiseert het symposium in samenwerking met Dairy Valley. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal of en hoe de zuivelindustrie op een milde wijze (waarbij de oorspronkelijke eigenschappen van melk zoveel mogelijk behouden blijven) duurzaam verkregen producten kan produceren die voldoen aan de steeds sterker wordende consumentenwens van “natuurlijk, vol van smaak, gezond en veilig”. Wat zijn de voordelen, eventuele consequenties en hoe moet dat dan (technologisch) gerealiseerd worden? Specialisten van Van Hall Larenstein, Danone, FrieslandCampina, NIZO food research, De Fryske en ZuivelNL zullen hier hun mening over geven tijdens het symposium. Op www.hvhl.nl/fact is meer informatie over het FACT en het openingssymposium te vinden. Tevens kunnen geïnteresseerden zich hier (gratis) aanmelden.

Het Food Application Centre for Technology (FACT)
Voor de initiatiefnemers van het FACT – Van Hall Larenstein, MBO Life Sciences (een samenwerkingsverband van Friesland College en Nordwin College), de Provinsje Fryslân en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie – zijn de continue ontwikkelingen en behoefte aan goed opgeleid personeel een belangrijke drijfveer. Zij willen duurzame en gezonde product- en procesinnovatie ondersteunen op pilotschaal, de werkgelegenheid stimuleren en goed gekwalificeerd personeel opleiden. Samen delen ze hun kennis, schaffen ze apparatuur aan en bouwen ze aan een netwerk van nieuwe klanten. Door te kiezen voor de allernieuwste apparatuur, kunnen bedrijven tijdens experimentele verwerkingsprocessen van voedingsmiddelen een schat aan data verzamelen. Ze optimaliseren hun productielijnen, testen nieuwe procestechnologieën en onderzoeken hoe ze (slimmer) gebruik kunnen maken van grondstoffen en restmaterialen, terwijl de kosten worden gedeeld en risico’s relatief laag blijven. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan automatisering en robotisering van (zuivel)procestechnologie.

Updatevideo’s
In aanloop naar de opening van het FACT verschijnen regelmatig updatevideo’s over de voortgang, nieuw geplaatste apparatuur en meer. Bekijk in de FACT-playlist al deze video’s en volg de playlist voor regelmatige updates.