Contact

Einde steunpakketten voor banen en economie

01 september 2021

Sinds de start van de corona-pandemie in het voorjaar van 2020 heeft de overheid diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Een aantal van deze maatregelen had (veel) impact op de economie en het bedrijfsleven. Daarom zijn er verschillende financiële regelingen voor ondernemers opgezet.

Nu, in het najaar van 2021, zijn de beperkende maatregelen grotendeels opgeheven, is de werkloosheid laag en herstelt de economie zich weer. Het kabinet heeft dan ook besloten dat per 1 oktober de regelingen zullen stoppen.

Regelingen die stoppen; een overzicht

 • NOW; Met het stoppen van de NOW, kom de Werktijdverkorting (WTV) per 1 oktober weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die getroffen worden door een (kortdurende) buitengewone omstandigheid. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden.
 • Tozo; De Tozo stopt per 1 oktober. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf dan weer een beroep doen op de Bbz, de reguliere bijstand voor zelfstandigen. Dit jaar (Q4 2021) worden de regels voor de Bbz versoepeld, vanaf januari 2022 zal de Bbz weer uitgevoerd worden zonder deze wijzigingen:
  • geen vermogenstoets;
  • ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden Bbz aanvragen;
  • het inkomen en de hoogte van de Bbz worden per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar).
 • TVL en TONK
 • Belastingen; de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen stopt op 1 oktober. Van ondernemers wordt dus verwacht dat er vanaf 1 oktober weer gewoon belasting betaald gaat worden. Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022 en ondernemers hebben hier vijf jaar de tijd voor.

 

Regelingen die doorlopen in Q4 2021

Niet alle regelingen stoppen op 1 oktober. Een aantal belastingmaatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken, loopt door tot 1 januari 2022. Ook de financieringsregelingen KKC, het overbruggingskrediet van Qredits, BMKB-C en de GO-C blijven tot het eind van 2022 van kracht. Tot slot loopt ook de Garantieregeling Evenementen door in Q4 2021.

Nieuwe sectorspecifieke regelingen

Voor een aantal sectoren is de situatie nog niet verbeterd en zij hebben nog steeds te maken met verplichte sluiting of beperking. Het kabinet werkt aan een aantal nieuwe compensatieregelingen. Dat geldt onder andere voor:

 • Nachthoreca, zoals nachtclubs en disco’s. Deze sector is nog verplicht gesloten tot 1 november 2021. Mocht de nachthoreca nog niet open mogen na 1 oktober 2021, dan zal re een gerichte compensatieregeling komen. Het kabinet is bezig met de uitwerking hiervan.
 • Evenementen; de Garantieregeling Evenementen loopt door in Q4 2021. Er wordt gewerkt aan een regeling voor organisaties die buiten deze regeling vallen. Deze Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is voor vergunnings- of meldingsplichtige evenementen die verplicht afgelast zijn tussen 9 juli en 19 september (bruiloften en bedrijfsfeesten zijn uitgesloten). Er wordt gewerkt met een minimumbedrag van €2500. Verdere details worden nog uitgewerkt.