Contact

Horeca: Cyber Safety en de IT/Scan-pentest

21 april 2021 Bedrijfsvoering

Veel horeca ondernemers zijn begonnen met online bestellingen aannemen, afrekenen etc. zonder dat zij voldoende kennis op het gebied van cyber safety hebben. Gemeente Leeuwarden biedt daarom de horeca ondernemers in haar gemeente Leeuwarden een IT/Scan-pentest aan.

Onder leiding van een team van ervaren studenten en een professional wordt uw website getest en krijgt u een uitgewerkt rapport met praktische uitwerkingen. Deze scan geeft inzicht in de digitale weerbaarheid van uw onderneming, wat de risico’s zijn, en wat u hiertegen kunt doen.

Voor meer informatie kunt u onderstaand de flyer raadplegen.

Flyer Pentest Leeuwarden