Contact

Aanvullende aanpassingen steunpakket

02 december 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 26 november heeft het kabinet besloten om het aangekondigde steunpakket (zie dit eerdere bericht) aan te passen en uit te breiden.

NOW
De NOW komt terug in het steunpakket. De regeling gaat gelden van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Oktober wordt dus buiten beschouwing gelaten, omdat dit een relatief goede maand is geweest voor ondernemers. Er wordt gewerkt aan het zo spoedig mogelijk open stellen van de regeling. De NOW is vanaf 13 december tot en met 31 januari aan te vragen bij het UWV.

De voorwaarden van de NOW zullen bijna gelijk zijn aan de vorige periode:

  • Omzetverlies: minimaal 20%
  • Subsidiepercentage: 85%
  • Referentiemaand loonsom: september 2021
  • Referentieperiode omzet: 2019/6. Voor starters geldt hier een uitzondering voor.
  • Ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 gestart zijn, kunnen ook aanspraak maken op de NOW.
  • Overig: Forfaitaire opslag blijft 40% en het maximaal te vergoeden dagloon is twee maal het maximale dagloon.

Lees meer over de NOW op deze pagina.

TVL
De eerder aangekondigde TVL wordt verruimd:

  • Het subsidiepercentage gaat naar 100% (was 85%);
  • De staatssteungrens wordt opgehoogd naar 2,3 miljoen euro (was 1,8 miljoen euro);
  • Maximale subsidiebedragen worden verhoogd: 550.000 voor mkb, 600.000 voor niet-mkb.

Belastinguitstel
Het uitstel van belastingbetaling uit de vorige steunpakketten is 1 oktober ten einde gekomen. Ondernemers zijn vanaf 1 oktober weer begonnen om hun belastingschulden af te lossen.

Ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, krijgen automatisch uitstel van betaling voor Q4 2021. Dit geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd, of de uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, krijgen de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van de belastingen over het vierde kwartaal. Lees hier meer over het belastinguitstel.

De stijging van de invorderingsrente wordt met een half jaar uitgesteld.

1/1/2022 1/7/2022 1/1/2023 1/7/2023 1/1/2024
Oud 1% 2% 3% 3% 4%
Nieuw 0,01% 1% 2% 3% 4%

 

Culturele sector
Door de vervroegde sluiting wordt de culturele en creatieve sector hard geraakt. Eerdere specifieke steun wordt voortgezet. Het gaat daarbij om de ondersteuning voor BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij Rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij Fonds Podiumkunsten (compensatie capaciteitsbeperking) gaat naar 85% van de kaarten (was 55%). Lees meer op deĀ site van Fonds Podiumkunsten.

Sport
Ook de sportsector heeft te maken met de vervroegde sluiting. Voor de amateursport zullen daarom de eerdere compensatieregelingen weer geopend worden om tegemoet te komen in de vaste lasten en huurkosten. Ook krijgen gemeentes de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. De topsport kan onder meer gebruik maken van de TVL en NOW.